Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brabantse natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor zon op land
© Fabian Plock | Dreamstime.com

Brabantse natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor zon op land

De Brabantse natuur- en milieuorganisaties hebben in een visie 7 aanbevelingen gepresenteerd voor het opwekken van energie in het Brabantse landschap. De visie richt zich vooral op de ruimtelijke impact.

De aanbevelingen zijn opgesteld door de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Zij onderschrijven de urgentie om het klimaatprobleem integraal aan te pakken. Dat vraagt om drastische maatregelen, die zullen ingrijpen in de stijl van leven én een uitdaging vormen om tot een duurzamer Brabant te komen.

Energiebesparing
De eerste aanbeveling van de organisaties is om de provinciale energiebesparingsdoelstelling fors te verhogen, van 22 naar 50 procent. Daarnaast staan er in het document aanbevelingen ten aanzien van de locatiekeuzen voor grootschalige wind- en zonne-energie waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit, landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. De natuur- en milieuorganisaties zien ook kansen bij het combineren van functies, zoals het creëren van nieuwe natuur rondom duurzame-energieopwekking.

Aanbeveling zonne-energie
Een van de 7 aanbevelingen van de natuur- en milieuorganisaties gaat specifiek in op zonne-energie. Er is volgens de organisaties behoefte aan een duidelijke provinciale regie op de ontwikkeling van zonneparken. Een duidelijk kader, gebaseerd op de constructieve zonneladder, zou de volgende elementen moeten bevatten:

  • zet maximaal in op het benutten van de duizenden hectaren (platte) daken, zowel op huizen als bedrijfsgebouwen;
  • zet door innovatie dan ook in op zon op wegen en parkeerterreinen;
  • benut de kansen bij de aanzienlijke oppervlakten vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bij geluidswallen-/schermen langs snelwegen liggen kansen, evenals bijvoorbeeld bij vuilstorten;
  • indien op regionaal niveau in beeld is gebracht dat, met inbegrip van bovenstaande mogelijkheden, er aanvullende ruimte nodig is, kan deze opgave worden ontwikkeld in de vorm van zonneparken, hoewel deze vanwege de grote ruimtelijke claim en enkelvoudige functie niet de voorkeur van de natuur- en milieuorganisaties hebben. Daarbij dient te worden verzekerd dat ontwikkeling in de hoogste treden van de ladder in balans zijn met ontwikkelingen in lagere treden van de zonneladder.
Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Duramotion zoekt:

Zelfstandig Monteur E

Duramotion zoekt een zelfstandig Monteur E
Fulltime • Hoensbroek
Slim Opgewekt zoekt:

Initiatiefnemer

Slim Opgewekt zoekt een Initiatiefnemer.
Fulltime • Arnhem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!