Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ontwerp-beleid Midden-Groningen: ruimte voor 600 hectare zonneparken
© Chint Solar

Ontwerp-beleid Midden-Groningen: ruimte voor 600 hectare zonneparken

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp-beleid voor zonneparken in Midden-Groningen vastgesteld. Het biedt een toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor zonneparken.

Wethouder Jaap Borg: ‘Met de komst van het beleid voor zonneparken scheppen we duidelijkheid. De energietransitie krijgt hiermee meer vorm in Midden-Groningen, maar de leefbaarheid in de gemeente moet wel zijn gewaarborgd. Die afspraken willen we hiermee vastleggen’. De gemeenteraad stelt het zonneparkenbeleid uiteindelijk vast.

Oppervlakte daken
Om bij een volledige keuze voor zonne-energie de benodigde duurzame energie voor woningen en bedrijven op te wekken, heeft de gemeente een gebied van ongeveer 1.900 hectare met zonnepanelen nodig.

De gemeente wil echter niet direct de benodigde ruimte voor zonnepanelen invullen, maar op basis van de opgedane ervaringen het beleid tussentijds evalueren en zo nodig kunnen bijstellen. Voor de periode tot 2025 wordt dan ruimte geboden voor een oppervlakte van maximaal 600 hectare. Bij de stap tot 600 hectare wordt de oppervlakte van daken niet meegenomen. De gemeente rekent het rendement van zonnepanelen op daken niet mee in haar doelstellingen.

Kleinschalig versus grootschalig
Er is een onderscheid tussen ‘grootschalige initiatieven’ en ‘kleinschalige lokale initiatieven’. Het college stelt voor om in een groot deel van de gemeente onder voorwaarden ruimte te bieden aan kleinschalige lokale initiatieven, die 2 hectare groot mogen zijn.

Grootschalige zonneparken, in elk geval groter dan 5 hectare, zijn in een beperkt deel van de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor zijn enkele zoekgebieden aangewezen. Draagvlak en participatie – meepraten en meeprofiteren – zijn belangrijke voorwaarden bij het verlenen van medewerking aan initiatieven. De provincie is betrokken bij het opstellen van het beleid en zal samen met de gemeente initiatieven in het buitengebied beoordelen.

Huidige aanvragen
Tot op heden heeft de gemeente de volgende aanvragen ontvangen. Bovendien hebben diverse initiatiefnemers nieuwe plannen voor meerdere kleinere en grotere zonneparken bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Deze plannen hebben echter nog geen formele status.

Project

Omvang

Vermogen

Status

Ontwikkelaar

Midden-Groningen

117 hectare

103 megawattpiek

Aanleg gestart in 2019

Chint Solar en Astronergy

Hoogezand - Molenwaard

28 hectare

38 megawattpiek

Aanleg start medio 2019

Solarfields

Foxhol - W.A. Scholten (terrein AVEBE)

4 hectare

4,4 megawattpiek

Start bouw eind 2019

Solarfields

Zuidbroek – Industrieweg, voormalige crossbaan

1 hectare (2 fasen)

0,45 megawattpiek

Vergunning verleend.

Coöperatieve vereniging "Duurzaam Menterwolde"

Zuidbroek – Industrieweg, voormalige crossbaan

2 hectare

2,2 megawattpiek

Tijdelijke vergunning verleend,
​definitieve aanvraag in procedure

Stichting Innovatief zonnepark Meeden

Muntendam - Duurkenakker

50 hectare

60 megawattpiek

Aanvraag in procedure

Sunvest

Sappemeer – Rijksweg Oost

1 hectare

0,85 megawattpiek

Aanvraag in procedure

Nova Orsa B.V.

Zuidbroek - Van der Valk

30 hectare

42.67 megawattpiek

Vergunning verleend

Van der Valk en Scholt Energy Control

Totaal

233 hectare

251,57 megawattpiek

 

 

Het ontwerp-beleid Zonneparken in Midden-Groningen ligt ter inzage tot en met woensdag 4 september 2019. Als onderdeel van de inspraak vindt er nog een inloopbijeenkomst plaats op woensdag 28 augustus 2019 16.00 -19.30 uur, gemeentelijke locatie Hoofdweg 10a Slochteren.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
engineering4solar zoekt:

PV-engineer

engineering4solar zoekt een PV-engineer.
Fulltime • Rosmalen
Zonmaat zoekt:

Elektricien

Zonmaat zoekt een elektricien omgeving Utrecht.
Fulltime • Omgeving Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!