Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet past Bouwbesluit aan: alle nieuwbouw moet vanaf 1 juli 2020 aan BENG-eisen voldoen
foto: © Esbobeldijk | Dreamstime.com

Kabinet past Bouwbesluit aan: alle nieuwbouw moet vanaf 1 juli 2020 aan BENG-eisen voldoen

Het kabinet heeft een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen aangenomen. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG-eisen).

In de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is afgesproken dat alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Minister Ollongren heeft daarom ook voor Nederland deze eisen uitgewerkt: ‘Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgesteld en de afspraken in het Energieakkoord.’

Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. In Nederland worden nog 1 miljoen woningen bijgebouwd. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een belangrijke stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

BENG is uitgewerkt in minimale eisen voor de 3 prestatie-indicatoren:

  1. BENG 1: energiebehoefte in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar.
  2. BENG 2: het primair fossiel energiegebruik in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar.
  3. BENG 3: het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Internetconsultatie
De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering. De minister heeft dan ook goed naar de adviezen geluisterd die kwamen uit de internetconsultatie. De reacties op de nieuwe BENG-eisen waren divers. Duidelijk was wel dat de BENG 1-eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, scherper mocht. Ollongren: ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1-eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kilowattuur per vierkante meter per jaar naar 55 kilowattuur per vierkante meter per jaar. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’  

Deze differentiatie – waar de Tweede Kamer ook op heeft aangedrongen - leidt verder tot een aanscherping van de eis voor de meeste woongebouwen, voor een deel van hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en voor een beperkt deel van de vrijstaande woningen.

Partijen hebben via de internetconsultatie aangegeven dat de inwerkingtreding van de BENG-eisen minimaal 6 maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding 6 maanden later dan eerder voorzien werd.

Compenseren met zonnepanelen
De nieuwe BENG-eisen vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG-eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen dan de EPC. Bij de EPC zou bijvoorbeeld een matige isolatie van de gebouwschil in een gebouw kunnen worden gezet, waarbij de EPC-eis kan worden gehaald door de energieverliezen te compenseren met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwnorm. Door de invoering van BENG-eisen kan dit niet meer, omdat BENG wel zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw en aan het aandeel hernieuwbare energie.

De eis aan het aandeel hernieuwbare energie loopt uiteen - afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw - van ten minste 30 tot ten minste 50 procent. Voor standaardwoongebouwen en onderwijsgebouwen is de BENG 3-eis bijvoorbeeld ten minste 40 procent hernieuwbare energie en voor winkels en kantoren ten minste 30 procent.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectontwikkelaar Zonneparken

Fulltime (40 uur) - Zuid Holland
kWh People zoekt:

Accountmanager O&M

32-40 uur - Den Bosch
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!