Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechtbank Curaçao: terugverdientijd zonnepanelen niet verlengd door tariefswijziging Aqualectra

Rechtbank Curaçao: terugverdientijd zonnepanelen niet verlengd door tariefswijziging Aqualectra

Een eigenaar van zonnepanelen is door de rechtbank op Curaçao in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen energiebedrijf Aqualectra. Een hogere energieprijs zou leiden tot een langere terugverdientijd.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba besloten (red. dit hof verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden) heeft in de rechtszaak Aqualectra in het gelijk gesteld.

Geen overgangsregeling
De eisers spanden al in 2015 een rechtszaak aan. Dit gebeurde omdat het aanvankelijk op Curaçao voor zonnepaneeleigenaren gunstige regime per 1 januari 2015 zonder overgangsregeling ingrijpend werd versoberd. Voor particuliere eigenaren van zonnepanelen werd destijds afgestapt van een salderingsregeling, waarbij de zelfopgewekte elektriciteit werd weggestreept tegen van Aqualectra afgenomen elektriciteit.

De rechtbank verplichtte Aqualectra en de eisers in 2017 om met elkaar in gesprek te gaan over de terugleververgoeding voor de stroomproductie door zonnepanelen. In een tussenvonnis van de rechtbank werd toen onder meer gewezen op de rechtsongelijkheid voor zonnepaneeleigenaren ten opzichte van andere klanten van Aqualectra die met een generator of op een andere manier hun energierekening weten te beperken. Zonnepaneeleigenaren moeten namelijk een hogere vaste maandelijkse vergoeding aan Aqualectra betalen voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet.

Meningsverschil over terugverdientijd
Sinds het tussenvonnis heeft er tussen de partijen overleg plaatsgevonden. Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt echter dat zij het niet eens zijn geworden over de huidige terugverdientijd van zonnepanelen.

In de tussentijd zijn de vaste aansluitkosten per 1 augustus 2018 teruggebracht van 16 naar 8 Antilliaanse gulden (NAf) voor particulieren, van 32 naar 16 Antilliaanse gulden voor commerciële aansluitingen en van 32 naar 24 Antilliaanse gulden voor industriële aansluitingen. De teruglevergoeding bevindt zich al sinds 1 januari 2016 op een gelijk niveau, te weten 0,25 Antilliaanse gulden per kilowattuur.

Extra kosten
Volgens de rechtbank is het logisch dat er voor Aqualectra sprake is van extra kosten die zijn toe te schrijven aan het gebruik van zonnepanelen. Het zou daarbij onder meer gaan om administratieve kosten en keuringskosten. Volgens Aqualectra kunnen zonnepaneeleigenaren daarom niet worden gelijkgesteld met andere afnemers die besparingsmaatregelen treffen, omdat voor afnemers met bijvoorbeeld led-verlichting geen standby-vermogen aangehouden hoeft te worden voor het geval hun vraag weer toeneemt. Hun elektriciteitsafname is constant, terwijl deze bij zonnepaneelhouders fluctueert.

Het verschil in behandeling van zonnepaneeleigenaren ten opzichte van op het net aangesloten dieselgeneratoreigenaren, voor wie ook standby-vermogen zal moeten worden aangehouden, hebben de partijen niet nader besproken. Dit verschil blijft volgens de rechter dus onverklaard.

Compensatie in proceskosten
Volgens Aqualectra bedraagt de terugverdientijd momenteel 7 jaar, terwijl die periode volgens eisers in werkelijkheid veel langer is. De eisers zijn echter volgens de rechtbank niet in staat gebleken te duiden hoeveel langer die terugverdientijd dan is.

De rechtbank concludeert dan ook dat de terugverdientijd van de zonnepanelen van de eisers niet langer is dan de termijn die als redelijk wordt gezien, te weten 7 tot 10 jaar. Hoewel de eisers in het ongelijk gesteld worden, heeft de rechtbank vanwege de lange looptijd van de rechtszaak besloten om de eiser niet te veroordelen tot het betalen van de proceskosten, maar deze te compenseren.

Nu in Solar Magazine

Mei 2020

Coolblue stoomt snel op naar top residentiële zonne-energiemarkt: ‘De internetverkoop van zonnepanelen werkt’ Joint Solar Programme III: hybride tandemzonnecel van 30 procent binnen handbereik voor Nederlandse onderzoekers De...
Vacatures
engineering4solar zoekt:

PV-engineer

engineering4solar zoekt een PV-engineer.
Fulltime • Rosmalen
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Installateur

Zon & Zo zoekt een Teamlid Installateur
Fulltime • Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!