Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: ‘Onderzoek naar waardedaling huizen bij zonneparken’
foto: © Fabian Plock | Dreamstime.com

Minister Wiebes: ‘Onderzoek naar waardedaling huizen bij zonneparken’

Minister Wiebes stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat niet alleen woningen nabij windparken in waarde kunnen dalen, maar dat ook woningen bij zonneparken mogelijk een waardedaling kennen.

Dat heeft minister Wiebes geantwoord op Kamervragen van Sandra Beckerman (SP), William Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) over de miljoenen waardedaling van huizen door windparken.

1,4 procent
Radioprogramma Argos zond in april op NPO Radio 1 een programma uit waarbij stilgestaan werd bij de strijd om windpark N33. In de Kamervragen wordt Wiebes gevraagd of hij de waardedaling van woningen rondom het Groningse windpark erkent en of hij bereid is een nieuw, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de waardedaling van woningen rondom windparken. In zijn antwoorden spreekt Wiebes opvallend genoeg ook over mogelijke waardedaling van huizen rond zonneparken.

‘Op de prijsontwikkeling van een woning zijn meerdere factoren van invloed’, schrijft Wiebes. ‘De mogelijke waardedaling van woningen rond een windpark moet daarom per individueel geval worden bekeken. De door Argos berekende waardedaling is niet gebaseerd op onderzoek naar daadwerkelijke woningtransacties in Groningen, maar op gemiddelde WOZ-waarden. Vervolgens is op basis van onderzoek van VU Amsterdam een gemiddelde waardedaling binnen een afstand tot 2 kilometer berekend. Dit onderzoek berekende een gemiddelde waardedaling van 1,4 procent binnen 2 kilometer afstand van een windturbine. Op dit percentage heeft Argos, na contact met de onderzoekers, een niet nader onderbouwde vermenigvuldigingsfactor van 2,5 toegepast. Er is daarmee sprake van een inschatting van de mogelijke waardedaling.’

Landelijke planschaderegeling
Wiebes verwijst naar de landelijke planschaderegeling die een zorgvuldige procedure omvat om tot vaststelling van de mogelijke planschade te komen. De initiatiefnemer van een project is aansprakelijk voor een tegemoetkoming in planschade, indien die optreedt als gevolg van het project. ‘Verzoeken worden ingediend bij de betreffende gemeente en behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl schakelt daarbij voor elke aanvraag een onafhankelijke planschadedeskundige in. Indien van toepassing, leidt de planschaderegeling tot de toekenning van een tegemoetkoming voor de eventueel vastgestelde planschade voor omwonende huiseigenaren. Hierbij valt binnen de huidige regeling in ieder geval 2 procent buiten het gecompenseerde bedrag.’

Zonneparken
Omdat de huidige planschaderegeling voorziet in deskundig en onafhankelijk onderzoek, ziet de minister geen aanleiding voor een collectief onderzoek gericht op de eventueel individuele planschade als gevolg van het windpark N33. Wiebes: ‘Dit laat onverlet dat de gegevens waarop het genoemde onderzoek van de VU is gebaseerd, verouderd zijn en dat het onderzoek daarmee aan actualisatie toe is. Ook gaat het alleen over windmolens, terwijl waardedaling mogelijk ook speelt bij zonneparken. Ik zal in overleg treden met de VU om invulling te geven aan de actualisatie. De actualisatie acht ik van belang om een breder, objectief en actueel beeld te krijgen van de waardeontwikkeling van huizen als gevolg van wind- en zonne-energie voor Nederland als geheel. Het komt dus niet in de plaats van onafhankelijk onderzoek dat plaatsvindt in het kader van planschadeprocedures.’

Participatie
Volgens Wiebes is maatschappelijke acceptatie geen vanzelfsprekend resultaat is van het toepassen van participatie bij een wind- of zonnepark. ‘Op lokaal niveau, waarbij omwonenden direct geraakt worden in hun belangen, is zelden van het begin af aan draagvlak voor projecten rond energiewinning’, schrijft Wiebes. ‘In breder opzicht geldt dat voor tal van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals wegen, asielzoekerscentra en soms zelfs scholen. Nederland is een vol land en dit betekent dat we alle benodigde maatschappelijke activiteiten op een klein oppervlak moeten inpassen. Dit alles maakt dat we hiertoe alleen besluiten met toepassing van de wettelijke mogelijkheden van inspraak, aanvullende participatie en na zorgvuldige afweging van al deze belangen en inbreng.’

Participatiewaaier
Toch heeft Wiebes goede hoop op successen via diezelfde participatie. ‘In het kader van het ontwerp-Klimaatakkoord en de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten wordt gewerkt aan een handreiking voor participatie bij duurzame-energieprojecten met daarin een scala aan mogelijkheden, ook wel aangeduid als: ‘participatiewaaier’. Deze participatiewaaier maakt alle vormen van participatie inzichtelijk die initiatiefnemers aan de omgeving kunnen bieden. Daarbij gaat het zowel om participatie over het besluitvormingsproces als om financiële participatie, zoals financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan. In het kader van de handreiking zal ook de wijze van (juridische) instrumentering worden uitgewerkt. Deze handreiking wordt na de zomer opgeleverd.’

Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Klantenservice Medewerk(st)er

Die samen met haar of zijn collega’s van het klantenservice team binnen onze dynamische organisatie ervoor zorgt dat de klant hoog in het vaandel staat. Ben jij een flexibele, administratieve, communicatieve en overtuigende medewerk(st)er met...
32-40 uur - 3454 PZ Utrecht – De Meern
kWh People zoekt:

Planoloog

Functie omschrijving Planoloog Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Planoloog met een commerciële instelling. Als Planoloog ben je betrokken bij de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie projecten door heel Nederland. Je...
Fulltime (40 uur) - Dokstraat 477 6541 EZ Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!