Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Afwegingskader zonne-energie voor Hellevoetsluis: gemeente volgt beleid provincie Zuid-Holland op
foto: © Fabian Plock | Dreamstime.com

Afwegingskader zonne-energie voor Hellevoetsluis: gemeente volgt beleid provincie Zuid-Holland op

De gemeente Hellevoetsluis heeft het afwegingskader zonne-energie ter inzage gelegd. In het afwegingskader zonne-energie Hellevoetsluis staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeente hanteert.

De doelstelling van het afwegingskader is drieledig. Als eerste is het opgesteld om tegemoet te komen aan de urgentie voor duurzame-energieopwekking, door initiatieven op het gebied van zonne-energie te stimuleren en indien mogelijk onder voorwaarden te faciliteren. Ten tweede geeft het afwegingskader de randvoorwaarden ten behoeve van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Tot slot worden door middel van dit afwegingskader randvoorwaarden gesteld voor zowel proces als financiële participatie. Het afwegingskader is opgesteld (voor de korte termijn) in de lijn van het huidige provinciale beleid, waarin het realiseren van zonnevelden in het buitengebied slechts wordt toegestaan op bepaalde locaties. Echter, gezien de snel toenemende vraag naar duurzame energie is de verwachting dat zal worden gezocht naar verruiming van het beleid. 

Zonnevelden buitengebied
​De gemeente Hellevoetsluis is namelijk voornemens om samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten om voor de langere termijn te onderzoeken waar en op welke locaties zonnevelden in het buitengebied buiten de bestaande stadsranden gerealiseerd kunnen worden waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het landschap als geheel niet wordt aangetast. Dit in samenspraak met de provincie en andere belanghebbenden. Hierbij zal aandacht zijn voor de schaal en de verspreiding van de zonnevelden binnen Voorne-Putten en zal een koppeling worden gelegd met andere energiebronnen. Indien het beleid van de provincie verruimd wordt waarbij zonnevelden in de open ruimte worden toegestaan dan zal dit afwegingskader van toepassing worden op deze nieuwe locaties.

Het uitgangspunt van de gemeente bij de ontwikkeling van (grootschalige) zonnevelden is de realisatie van een zorgvuldig omgevingsproces door middel van een actieve samenwerking met de betreffende initiatiefnemers en stakeholders. Onder stakeholders wordt verstaan iedereen die te maken heeft met het zonne-energieproject. Het gaat niet alleen om omwonenden/inwoners, maar ook om bedrijven, natuurorganisaties, belangenorganisaties, energiecoöperaties. Bij grootschalige zonnevelden hecht de gemeente er ook belang aan het maximaal ten goede te laten komen aan de eigen gemeenschap van de (financiële) voordelen van zonneprojecten. Financiële participatie kent verschillende vormen die in combinatie met elkaar kunnen en dienen te worden ingezet: mede-eigenaarschap, financiële deelneming, een omgevingsfonds en de omwonendenregeling.

5 principes
Het beleid op zonnevelden van de provincie Zuid-Holland - en dat door Hellevoetsluis gevolgd wordt - is gericht op de volgende 5 principes: 

  1. Een goede ruimtelijke ordening, waarbij infrastructuur (energienetwerk) als leidend principe wordt gehanteerd. Wek energie op daar waar het gebruikt wordt (in of nabij de bebouwde omgeving) en waar aansluiting op het energienetwerk logisch is.
  2. Zorgvuldig omgaan met de bestaande functies en kwaliteiten van het gebied. Bij de locatiekeuze, omvang en inrichting van een zonneveld zijn de regels voor ruimtelijke kwaliteit uit de Verordening ruimte altijd van toepassing.
  3. Meervoudig ruimtegebruik. Benut bestaande en nieuwe bebouwing en overige functies die combinaties kunnen vormen met zonne-energie. Zo heeft de provincie de voorkeur voor zonnepanelen op daken en biedt zij mogelijkheden voor zonne-energie op agrarische bouwblokken, de bestemming infrastructuur, de bestemming stedelijke functie (maar waar die bestemming om diverse redenen vooralsnog niet wordt gerealiseerd), voormalige stortplaatsen, slibdepots en spaarbekkens.
  4. Bescherming van de schaarse open ruimte en landschapswaarden. Dit betekent dat de provincie terughoudend is met het toestaan van zonnevelden. In beperkte mate en onder voorwaarden worden mogelijkheden voor zonnevelden geboden in glastuinbouwgebied, in stads- en dorpsranden en in combinatie met een windpark. In beschermingscategorie 1 zijn zonnevelden in principe uitgesloten. In beschermingscategorie II zijn zonnevelden mogelijk indien het zich verenigt met de te beschermen waarden.
  5. Experimenteerruimte voor zonnevelden. Dit wordt alleen geboden aan zonnevelden:
    • met nieuwe innoverende technieken die meervoudig ruimtegebruik tot doel hebben;
    • met een innovatieve opslag van energie.​
Nu in Solar Magazine

Mei 2020

Coolblue stoomt snel op naar top residentiële zonne-energiemarkt: ‘De internetverkoop van zonnepanelen werkt’ Joint Solar Programme III: hybride tandemzonnecel van 30 procent binnen handbereik voor Nederlandse onderzoekers De...
Vacatures
ECONNETIC zoekt:

Senior Consultant Windenergie

ECONNETIC zoekt een Senior Consultant Windenergie
32-40 uur per week • Driebergen-Rijsenburg
Baywa r.e. zoekt:

Technisch commerciële binnendienst (NL)

BayWa r.e. zoekt voor de Nederlandse markt een technisch commerciële binnendienst (m/v)
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!