logo
wvhj2023
foto: © Robert Van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
foto: © Robert Van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
8 maart 2019

Minister Wiebes: 600 sportclubs verduurzamen in 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de verwachting uitgesproken dat dit kalenderjaar ruim 600 sportclubs duurzaamheidsmaatregelen zullen nemen. Ruim 300 clubs hebben al subsidie aangevraagd.

Per 1 januari 2019 is de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van start gegaan. Zonnepanelen en zonnecollectoren komen daarbij voor 35 procent subsidie in aanmerking. De regeling is de opvolger van de eind vorig jaar gestopte subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

308 verenigingen
Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer per brief het volgende over de eerste maanden van de nieuwe subsidieregeling: ‘In de afgelopen jaren hebben jaarlijks ruim 600 verenigingen gebruikgemaakt van de oude regeling. Inmiddels hebben 308 verenigingen aangegeven dat zij investeren in verduurzaming via de met ingang van 1 januari 2019 nieuwe regeling. De verwachting is dat dit aantal in het komende jaar nog ruim zal verdubbelen. Ik zie dan ook geen verandering in het enthousiasme en de mogelijkheden van de sportverenigingen om te investeren in verduurzaming.’

Kamervragen
Wiebes meldt dit in antwoord op Kamervragen van PvdA’er William Moorlag. Moorlag stelde onder meer Kamervragen over problemen met de netcapaciteit waar sportclubs tegenaan lopen en terughoudendheid om te investeren in zonne-energie bij diezelfde sportclubs vanwege het verdwijnen van de salderingsregeling.

Salderingsregeling
Wiebes herhaalt in het antwoord op de Kamervragen dat hij momenteel onderzoekt of de zorgen met betrekking tot de uitvoering van de terugleversubsidie (red. als opvolger van de salderingsregeling) kunnen worden weggenomen, dan wel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven. ‘Het is mijn streven om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen’, aldus Wiebes. ‘Mijn streven is een start van de nieuwe regeling per 1 januari 2021, waarmee ik investeringszekerheid bied aan (bestaande en nieuwe) investeerders in zonne-energie.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten