Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Noordoostpolder: 600 hectare zonne-energie nodig, beleidskader ‘Zon in de polder’ op komst

Noordoostpolder: 600 hectare zonne-energie nodig, beleidskader ‘Zon in de polder’ op komst

De gemeente Noordoostpolder legt het beleidskader voor de uitrol van zonnepanelen binnenkort voor 6 weken ter inzage. Via het kader ‘Zon in de polder’ moet de uitrol van zonne-energie soepel verlopen.

De gemeente heeft berekend dat zij om in 2030 energieneutraal te zijn, nog circa 600 hectare aan zonnepanelen nodig heeft (red. eerder bepaalde de provincie Flevoland al dat Noordoostpolder 147 hectare zonneparken moet gaan herbergen). Over waar en hoe die 600 hectare op een goede manier gerealiseerd kan worden, is door de gemeente nagedacht. Dit is beschreven in het beleidskader ‘Zon in de polder’. Op 1 april gaat de gemeenteraad over het beleidskader besluiten. Daarna wordt het 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Naar verwachting zal deze procedure in de tweede helft van 2019 worden doorlopen.

Gemeente wil regie houden
Na een eerste verkenning hebben inwoners in december de mogelijkheid gehad om mee te denken over kansen voor zonneweiden. Daarnaast zijn er door de gemeente veel  gesprekken gevoerd met belangstellende initiatiefnemers. Ook is gesproken met partijen als Tennet en Liander, het waterschap, de provincie, LTO, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de dorpsbelangen. Deze bevindingen zijn zo goed mogelijk verwerkt in het plan ‘Zon in de polder’.

Over het resultaat stelt wethouder Wiemer Haagsma het volgende: ‘Wij willen in Noordoostpolder vooral sturen op een goede inpassing van zonneweiden in het landschap. Hoewel we een groot oppervlak aan grond hebben, willen we geen wildgroei van zonneweiden toestaan. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente daar regie op houden. Dat doen we met dit beleidskader.’

6 uitgangsprincipes
Het beleid voor zonneweiden berust op 6 uitgangsprincipes:

  1. Prioriteit ligt bij de realisatie van zon op dak.
  2. Zuinig omgaan met landbouwgrond.
  3. Heldere ontwerpen, passend bij de polder.
  4. Tijdelijke invulling van ongebruikte gronden.
  5. Duurzaam ruimtegebruik: bundelen en combineren waar het kan.
  6. Slim gebruikmaken van het elektriciteitsnetwerk.

Met behulp van de principes is een kansenkaart gemaakt en zijn gebieden naar voren gekomen die het meest geschikt zijn voor een zonneweide. Toekomstige zonneweiden moeten daarbij voldoen aan regels voor het landschap en participatie.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Solarcentury Nederland zoekt:

Head of Operations - NL

32-40 uur - Den Bosch
Zonmaat zoekt:

Hoofd Inkoop en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Frentsjerterdyk 1, 8855 XC, Sexbierum, Friesland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!