logowvhj2023
foto: Terra Incognita | RHDHV
foto: Terra Incognita | RHDHV
13 februari 2019

STOWA: ruimte voor 2,9 gigawattpiek zonnepanelen op 3 meest kansrijke dijken

Er is in Nederland op de 3 meest kansrijke soorten dijken ruimte voor 2,9 gigawattpiek aan zonnepanelen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa).

In opdracht van het consortium Zon op Dijken onder leiding van Stowa heeft Terra Incognita in samenwerking met RHDHV en NL landschap onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zonne-energie op de dijken in Nederland. Het onderzoek is een vooronderzoek voor het veldonderzoek dat aansluitend wordt uitgevoerd onder de vlag van het consortium Zon op Dijken.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende dijktypen in Nederland het meest kansrijk zijn voor grootschalige ontwikkeling van pv-systemen:

  • Wakerzeedijken van Noord-Nederland
  • Wakerzeedijken van het Zuidwestelijke Zeekleigebied
  • Alle dijken van het dijksysteem Meerdijken: Meerdijken van het nieuwe land, Meerdijken van het oude land en Compartimenteringsdijken
  • Gesloten dammen

Deze kansrijke dijken kennen gezamenlijk een oppervlakte van 1.500 hectare. Dit leidt volgens de onderzoekers met de huidige stand van de techniek tot een potentieel opgesteld pv-vermogen van 2,9 gigawattpiek en een potentiële opbrengst van 2,5 terawattuur per jaar (red. zou men ook de niet geschikte dijken bedekken, dan zou er in potentie ruimte zijn voor 150 gigawattpiek aan zonnepanelen).

Voor het veldonderzoek dat binnenkort van start gaat zijn er 3 potentiële proeflocaties:

  1. Dijk nabij Geersdijk (tot voor kort een primaire waterkering) aan het Veerse Meer.
  2. Spuikomdijk bij Ritthem (onderdeel van de primaire waterkering) aan de Westerschelde.
  3. De Knardijk in Flevoland, de compartimenteringsdijk tussen Oost en Zuid Flevoland.

Mogelijk is er een vierde proeflocatie in Groningen denkbaar.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.