Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Winterswijk stelt beleidskader zonneparken vast: 50 hectare in 50 jaar
foto: © A. Havelaar | Dreamstime.com

Winterswijk stelt beleidskader zonneparken vast: 50 hectare in 50 jaar

De gemeenteraad van Winterswijk heeft het beleidskader voor zonneparken vastgesteld. Naast zon op daken en zon op erven moet er de komende 5 jaar minimaal 50 hectare aan zonneparken worden gerealiseerd.

In het beleidskader staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken. Op dit agendapunt werden door de gemeenteraad 2 wijzigingsvoorstellen ingediend.

De politieke partijen CDA, WB en VVD dienden een amendement in om grootschalige of industriële zonneparken onder voorwaarden toe te staan in de grootschalige ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk, omdat het kleinschalige coulisselandschap zich nauwelijks leent voor grote zonneparken. WB diende een amendement in om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest bij de inrichting en het beheer van zonneparken en zonnevelden te verbieden, omdat dit schadelijk is voor de biodiversiteit. Beide amendementen alsook het beleidskader werden aangenomen.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2019

De Marktgids Zonne-energie 2018 kent 12 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt maakt zich op voor lineaire groei Nederland maakt zich op voor het solar decennium NATIONAAL...
Vacatures
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Advies & Verkoop

Zon & Zo zoekt een Teamlid Advies & Verkoop
Fulltime • Alblasserdam
Zonnegilde zoekt:

Project Engineer PV-installaties

Zonnegilde zoekt een Project Engineer PV-installaties
Fulltime • Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!