Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Drimmelen wil zonneparken annuleren en eerst pilot uitvoeren
foto: © Ruud Morijn | Dreamstime.com

Gemeente Drimmelen wil zonneparken annuleren en eerst pilot uitvoeren

De gemeente Drimmelen heeft besloten alle bestaande initiatieven voor zonneparken stop te zetten en zelf de regie te pakken door 1 pilot te starten. Dit vanwege onrust die was ontstaan onder burgers.

De stichting Behoud Zwaluws Landschap (red. gemeente Drimmelen wordt gevormd door Made en Drimmelen, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe) die begin januari het levenslicht zag leidt het verzet tegen de zonneparken. De stichting stelt het volgende over het zonnebeleid van de gemeente: ‘De inwoners zijn overvallen. Door de snelheid waarmee de gemeente heeft gehandeld en de ruimte die het beleidskader geeft aan de zonne-industrie. Maar ook door de buitengewoon slechte communicatie vanuit de gemeente en de zonnecowboys. Niet te vergeten, de makelaars en zonne-energie bv’s die alle boeren bellen en stimuleren om zonnepanelen op hun akkers of weilanden te plaatsen. Met succes. Maar tegen de landelijk vastgestelde “ladder van duurzaamheid” in. Deze stelt dat alle opties eerst bekeken en berekend moeten zijn voor de optie landbouwgrond bekeken mag worden. Inmiddels ligt er bijna 100 hectare aan plannen voor zonne-industrie in Lage Zwaluwe. Dat kan nog meer worden. De meeste grond waar zonne-industrieplannen zijn, is in handen van makelaars, investeerders of van boeren die niet meer bij hun grond wonen. Het nobele doel van energietransitie wordt gebruikt voor winstbejag.’

Onder meer door de inzet van de stichting heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gevraagd het beleid voor zonnevelden te wijzigen.

Het college heeft het beleid geëvalueerd door gesprekken aan te gaan met inwoners en aanvragers. Het college heeft nu dus naar bewoners geluisterd en stelt voor het beleid voor zonnevelden aan te passen. Onderdeel van dit nieuwe beleid is dat de gemeente alleen nog verdergaat met het Traais Energie Collectief (TEC) in een pilot. Dit is het enige initiatief dat samen met inwoners tot stand is gekomen en waarbij een uitgebreid participatieproces is gevoerd. Het is een brede pilot met een mogelijke combinatie van een zonneveld, een windmolen en een warmtenet. Bovendien heeft de gemeenteraad aangegeven dat het college voor vergunningverlening aan deze aanvrager niet terug hoeft naar de raad. Tijdens de pilot met het TEC wil de gemeente in kaart brengen hoe we participatie met inwoners samen kunnen definiëren en oppakken. En hiervan kunnen we leren hoe andere initiatieven in de toekomst wel passend met onze inwoners tot stand kunnen komen.

De aanvragen van andere initiatiefnemers wil de gemeente gaan weigeren. ‘Het is te begrijpen dat zij teleurgesteld zijn. De gemeente wil wel graag met hen in gesprek blijven om te helpen bij initiatieven van lokale energiecoöperaties’, aldus het bestuurscollege. 

Het onderwerp staat op de agenda van de opinieronde van 14 februari aanstaande. Naast de voorkeursoptie heeft het college ook 3 andere opties benoemd.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Slim Opgewekt zoekt:

Initiatiefnemer

Slim Opgewekt zoekt een Initiatiefnemer.
Fulltime • Arnhem
engineering4solar zoekt:

PV-engineer

engineering4solar zoekt een PV-engineer.
Fulltime • Rosmalen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!