logo
wvhj2023
foto: © Ahavelaar | Dreamstime.com
foto: © Ahavelaar | Dreamstime.com
25 januari 2019

Urgenda-zaak | NVDE presenteert duurzaamheidsplan: tot 5,25 gigawattpiek extra zonnepanelen in 2020

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie heeft plannen gepresenteerd om Nederland toch het CO2-doel voor het kalenderjaar 2020 te laten halen. De plannen bevatten onder meer 10 petajoule extra zonne-energie.

Er zijn volgens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) grofweg 4 categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden:

 1. Versneld sluiten van kolencentrales: als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie Centrale sluiten, scheelt dat ongeveer 5 megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.
 2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonne-energieprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
 3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.
 4. Het stimuleren van elektrisch rijden. Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.

Voor zonnestroom (red. zon-pv, oftewel zonnepanelen) heeft de NVDE de volgende plannen, waarbij ook de bijdrage tot halverwege 2020 vermeld staat:

 1. Tijdelijke stimulering collectieve pv-systemen bij woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's)
  De NVDE pleit voor het zo snel mogelijk wegnemen van barrières voor collectieve pv-systemen bij woningcorporaties. Dit zou volgens de organisatie opgelost kunnen worden in het alternatieve instrument voor de salderingsregeling, maar dat laat lang op zich wachten. De NVDE pleit daarom voor een tijdelijke terugleversubsidie van bijvoorbeeld 10 eurocent per kilowattuur voor een periode van 2 jaar, om daarna mee te lopen met de algemene afspraken omtrent het alternatief voor salderen.
  Bijdrage: 2 petajoule extra zonne-energie, de NVDE spreekt over 500 megawattpiek extra pv-vermogen.
 2. Afschaffen eis 'voor eigen rekening en risico'
  Voor zonne-energie op daken is er volgens de NVDE grote behoefte aan het afschaffen van de 'voor eigen rekening en risico eis' in de Wet Belasting op Milieugrondslag, zodat leasecontracten afgesloten mogen worden op kilowattuurbasis en niet, zoals nu moet, op vaste bedragen per jaar. Dat maakt leasecontracten volgens de organisatie eerlijker, goedkoper en inzichtelijker. Het grootste deel van de dakenbezitters werkt liever met leaseconstructies en wil ontzorgd worden. Lease is dus een belangrijke marktoplossing bij opschaling.
  Bijdrage: 1 petajoule extra zonne-energie, de NVDE spreekt over potentieel 500 megawattpiek extra pv-vermogen.
 3. Dakgebonden pv-systemen als roerend goed bestempelen
  Door zonnepanelen als roerend te zien, zullen volgens de NVDE meer gebouweigenaren medewerking verlenen aan pv-projecten, bijvoorbeeld van burgercoöperaties. Het daksegment voor operational lease (red. vanaf 250 kilowattpiek) zou zich zo sneller ontwikkelen.
  Bijdrage: 0,5 petajoule extra zonne-energie, de NVDE spreekt over 250 megawattpiek extra pv-vermogen.
 4. Aanpassen vollasturen in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 
  Hierdoor kunnen zonnepanelen die meer dan de gemiddelde hoeveelheid zonnestroom produceren de daadwerkelijke productie declareren.
  Bijdrage: 2 petajoule extra zonne-energie, de NVDE spreekt over 500 megawattpiek extra pv-vermogen.
 5. Een nieuwe stimuleringsregeling voor het plaatsen van zonnepanelen bij het saneren van asbest
  De NVDE pleit voor een aanvullende subsidie voor zonnepanelen bij asbestsanering, vergelijkbaar met regelingen die sommige provincies eerder gehad hebben.
  Bijdrage: 2 petajoule extra zonne-energie, de NVDE spreekt over 500 megawattpiek extra pv-vermogen.
 6. Het verminderen van issues rond netinpassing van elektriciteit uit wind en zon
  D
  e NVDE denkt aan het loslaten van de redundantie-eis in combinatie met de mogelijkheid tot het benutten van reservetrafo's, zonneparken aansluiten op een lagere capaciteit dan het piekvermogen en stroomlijning van diverse uitvoeringsaspecten.
  Bijdrage: 10 petajoule extra wind- en zonne-energie, de NVDE spreekt over tot 3 gigawattpiek extra aansluitmogelijkheden.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten