Solar Magazine - PBL: doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht, 8 gigawattpiek zonnepanelen in 2020
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht, 8 gigawattpiek zonnepanelen in 2020
foto: GroenLeven

PBL: doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht, 8 gigawattpiek zonnepanelen in 2020

De Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent.

Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de notitie ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ (KTR). Deze raming is opgesteld op verzoek van het kabinet en de Borgingscommissie van het Energieakkoord.

Het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt dus niet gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2 procent (red. met een bandbreedte van 11 tot 13 procent). Daarmee is het EU-doel van 14 procent niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule (red. met een bandbreedte van 52 tot 108 petajoule). Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

De PBL-raming spitst zich toe op de 3 belangrijkste klimaat- en energiedoelen voor Nederland in 2020 en kan worden gezien als een gedeeltelijke actualisatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Het concrete klimaat- en energiebeleid tot 1 mei 2018 is onderdeel van deze raming. Het Ontwerp van het Klimaatakkoord (gericht op 2030) uit december 2018 is niet beschouwd door het PBL.

Zonnestroom: '2 gigawattpiek meer  dan verwacht'
Het PBL stelt in het rapport de te verwachten hoeveelheid zon-pv-installaties naar boven bij. De hernieuwbare-energieproductie van zonnepanelen wordt voor het jaar 2020 met 3,8 petajoule verhoogd ten opzichte van de NEV 2017. Het opgestelde vermogen aan zon-pv wordt nu geraamd op 8 gigawattpiek in 2020, waar de NEV 2017 nog 6 gigawattpiek raamde. De hernieuwbare productie van zonnestroom wordt berekend over het opgesteld pv-vermogen in het midden van het jaar 2020 en met 875 vollasturen.

Zonnewarmte: 'groei stagneert'
De hernieuwbare-energieproductie door zonnewarmte, oftewel zonnecollectoren, komt in de KTR van het PBL 0,9 petajoule lager uit dan in de NEV 2017. Uit de recente statistiek blijkt volgens het PBL dat de beperkte groei van zonnewarmte stagneert. 'Zo zijn er in 2017 minder systemen bijgeplaatst dan uit gebruik genomen. Naar verwachting leiden grote zonnewarmteprojecten volgens de onderzoekers in de SDE+ tot 0,3 petajoule en is het effect van de ISDE 0,015 petajoule in de periode 2018 tot en met 2020. De raming van de groei van warmtepompen tot en met 2020 is aangepast vanwege de groei in de aanvragen onder de ISDE-regeling. Het additionele effect van de ISDE wordt geraamd op 1,4 petajoule in 2020, terwijl in de NEV 2017 0,9 petajoule effect werd verwacht.

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Zonnepanelen monteur

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!