Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Verplicht stellen zonnepanelen na saneren asbest niet zinvol’
foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Verplicht stellen zonnepanelen na saneren asbest niet zinvol’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat het niet zinvol is om het plaatsen van zonnepanelen te verplichten bij het saneren van asbestdaken.

Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Na 2024 zijn ook bestaande daken verboden. Om die reden wordt er hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal asbestdaken. Staatssecretaris Van Veldhoven meldt dat er in 2019 8 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd zal worden als onderdeel van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Deze regeling ging in 2016 van start met een budget van 75 miljoen euro; te weten 4,50 euro voor iedere gesaneerde vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres. Inmiddels is het maximale bedrag aan aanvragen bereikt en kunnen er geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. ‘De verwachting, op basis van de 9,6 miljoen vierkante meter die in de eerste 3 kwartalen gesaneerd zijn, is dat deze versnelling in 2018 verder doorgezet is en dat de totale sanering boven de 12 miljoen vierkante meter uitkomt. Dat is een ruime verdubbeling ten aanzien van 5 jaar geleden’, aldus de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer.

Zonnepanelen als meekoppelkans
Om de versnelling van de sanering van asbestdaken te blijven steunen, werken het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgens Van Veldhoven samen aan een fonds om deze versnelling door te zetten. ‘Daarmee wordt de omslag van subsidiëring naar financiering gemaakt. Daarnaast zijn er diverse initiatieven op de markt om deze opgave te koppelen aan andere kansen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Het gaat bijvoorbeeld om de meekoppelkansen voor zonnepanelen die worden opgepakt door energiebedrijven en LTO. Deze bieden echter niet voor iedereen een oplossing.’

Nieuw fonds
Om die reden werkt de rijksoverheid in overleg met banken en decentrale overheden door het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan een fonds dat zich vanaf dit jaar specifiek zal richten op minder draagkrachtige eigenaren en het mogelijk zal maken om de sanering van hun dak te financieren, waarbij gewerkt kan worden met trekkingsrechten. Van Veldhoven: ‘Dit betekent dat op basis van het aantal vierkante meters asbestdaken in een provincie aanspraak gemaakt kan worden op het fonds. Zowel de rijksoverheid als decentrale overheden als banken dragen bij aan het fonds om zodoende te komen tot een multiplier ten opzichte van de beschikbare publieke middelen. Wanneer de betrokken overheden daarbij een deel van het risico op zich nemen, wordt het mogelijk voor private partijen zoals banken om het overgrote deel van de middelen in te brengen om de sanering te financieren. Op die wijze kan met een beperkte inzet van publieke middelen zoveel mogelijk resultaat worden geboekt om de saneringsopgave ook voor minder draagkrachtigen mogelijk te maken.’

Zonnepanelen niet verplichten
In de Kamerbrief meldt Van Veldhoven verder het volgende over zonnepanelen: ‘Marktpartijen zoals bijvoorbeeld Friesland Campina en Essent hebben het initiatief genomen om daken te saneren en via een leaseconstructie zonnepanelen te laten plaatsen. In Friesland is een pilot gestart waarbij eigenaren van asbestdaken samen met energiecoöperaties gebruik kunnen maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling “Asbest eraf, Postcoderoos erop”. Hierbij wordt samengewerkt met LTO Noord. Inmiddels blijkt dat het verplicht stellen van het plaatsen van zonnepanelen na het saneren van een asbestdak niet zinvol is. Niet voor ieder dak is het plaatsen van zonnepanelen rendabel. Initiatieven die dit oppakken waar het wél mogelijk is, juich ik toe. In het kader van de programmatische aanpak worden deze initiatieven gedeeld als goede voorbeelden en wordt onderzocht of er ondersteuning nodig is.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Elektricien

Zon & Zo zoekt een Teamlid Elektricien
Fulltime • Alblasserdam
EigenEnergie.net zoekt:

Operationeel Uitvoerder

EigenEnergie.net zoekt een Operationeel Uitvoerder
Fulltime • Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!