logowvhj2023
foto: HRsolar
foto: HRsolar
1 januari 2019

Holland Solar: optimistisch over ontwerp Klimaatakkoord

Holland Solar stelt blij te zijn met de belangrijke rol die in het ontwerp Klimaatakkoord wordt toegekend aan zonne-energie. Randvoorwaarden die nodig zijn voor ontwikkeling van zonnestroom en -warmte staan genoemd.

Holland Solar heeft stelt vertrouwen te hebben dat de groei van de sector zich kan voortzetten. ‘Wel kan de rol van zonne-energie groter zijn dan nu voorzien wordt in het akkoord. In de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving wordt de komende jaren omgeschakeld naar elektriciteit. De vraag  zal daarom aanzienlijk stijgen. De productie van een aanvullende 35 terawattuur hernieuwbare energie op land (zon en wind) in 2030 zal al snel te weinig blijken te zijn. Ten minste 45 terawattuur is eenvoudig haalbaar, gezien de al goedkeurde projecten voor 21 terawattuur die in de pijplijn zitten.’

Het verlengen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) tot 2025 is volgens Holland Solar eveneens positief. ‘Dat legt de basis voor de sector om meer te innoveren en kosten te reduceren. We maken ons wel zorgen over de tegenstrijdige maatschappelijke oproepen: de stevige kostenreductie die gevraagd wordt, gaat niet gemakkelijk hand in hand met de vraag om meer aandacht voor goede inpassing van gebouwen in het landschap.’

Holland Solar zal hiervoor meer aandacht vragen en met suggesties voor oplossingen komen. De inpassing van de veranderende vraag naar elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk komt volgens Holland Solar in het algemeen goed aan de orde in het ontwerp Klimaatakkoord. Wel mist men het gezichtspunt van het lokale netbeheer in de wijken. Energiemanagement en de rol van de burger zijn hierbij belangrijk. Holland Solar gaat ervan uit dat dit onderwerp nog ter tafel komt in de zogenoemde derde ronde.

Ten slotte is Holland Solar blij met het invoeren van een gebouwgebonden financiering, als aanvulling op de bestaande subsidies. Het inzetten van zonnewarmte kan tijdens de ontwikkeling naar 100 procent duurzame energie al tijdens de transitiefase veel gas besparen. Zonnewarmte kan de belasting van warmtepompen op de netten verlagen. Dat scheelt kosten en elektriciteit. Holland Solar draagt graag met technische informatie bij aan het expertisecentrum Warmte, dat gaat ondersteunen bij keuzen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.