Solar Magazine - Provincie Friesland verhoogt 2020-doelstelling zonneparken van 25 naar 150 megawattpiek
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Friesland verhoogt 2020-doelstelling zonneparken van 25 naar 150 megawattpiek
(foto: GroenLeven)

Provincie Friesland verhoogt 2020-doelstelling zonneparken van 25 naar 150 megawattpiek

De provincie Friesland heeft in het beleidskader ‘Romte foar Sinne’ de 2020-doelstelling voor grondgebonden zonneparken verhoogd van 25 naar 150 megawattpiek. In 2020 wil Friesland 500 megawattpiek zon-pv herbergen.

De oorspronkelijk opgestelde doelen zijn nu door de provincie als volgt aangepast (de doelen voor 2025 staan tussen haakjes):

  • van 250 naar 200 megawattpiek op daken van woningen (250 megawattpiek in 2025);
  • van 150 naar 100 megawattpiek op daken van agrarische bedrijven (250 megawattpiek in 2025);
  • van 40 naar 30 megawattpiek op gebouwen van niet-agrarische bedrijven (250 megawattpiek in 2025);
  • van 35 naar 20 megawattpiek op maatschappelijk vastgoed (100 megawattpiek in 2025);
  • van 25 naar 150 megawattpiek aan zonneweides (450 megawattpiek in 2025).

De provincie Friesland wil in 2025 in totaal 1.300 megawattpiek aan zonnepanelen herbergen.

Inmiddels zijn er volgens het provinciebestuur 17 zonnevelden gerealiseerd in Friesland. Deze zonnevelden hebben een totaal van 90,7 megawattpiek aan opgesteld vermogen. Dit betekent dat het overgrote gedeelte zonnepanelen in 2018, namelijk 135,3 megawattpiek, op daken ligt. Naast de gerealiseerde zonnevelden zijn er ook nog 16 zonnevelden in gevorderd stadium van procedure of al vergund en nog niet gerealiseerd, die gezamenlijk kunnen zorgen voor 151,6 megawattpiek  (peildatum oktober 2018).

De provincie stelt de verwachten dat de provinciale ambitie van 500 megawattpiek  zonnepanelen in 2020 net niet gehaald gaat worden. ‘Wel komt de verwachting van 150 megawattpiek door middel van zonnevelden in 2020 uit. Als de groei van het aantal zonnevelden doorzet (alleen de al in procedure gebrachte intiatieven zijn benoemd) dan kan ook al in behoorlijke mate invulling worden gegeven aan de verwachting van 450 megawattpiek door middel van zonnevelden in 2025. Tegelijkertijd merken we op dat het ontwikkelen van die extra capaciteit in een betrekkelijk kort tijdbestek dient te verlopen. … Zicht op 850 megawattpiek zon op dak in 2025 is er nauwelijks. Daarmee blijft het nodig om zonne-energie op dak te stimuleren om de totale ambitie van 1.300 megawattpiek in 2025 zonne-energie te halen. De primaire rol ligt hierbij bij de gemeenten, aangezien het gaat om binnenstedelijke ontwikkelingen.’

Het provinciebestuur meldt verder dat 9 Friese gemeenten ruimtelijk beleid hebben voor zonneparken, 3 gemeenten hebben dit in ontwikkeling en 5 hebben nog helemaal geen beleid in voorbereiding. Dit zijn Achtkarspelen, Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog en Vlieland.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Strategisch Inkoper

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!