logowvhj2023
(foto: Berenschot)
(foto: Berenschot)
16 november 2018

Holland Solar en Berenschot presenteren position paper met 5 aanbevelingen voor zonnewarmte

Holland Solar heeft in samenwerking met Berenschot de position paper ‘Kansen voor zonnewarmte in het hart van de energietransitie’ gepresenteerd. De paper bevat onder meer 5 concrete aanbevelingen voor zonnewarmte.

De onderzoekers benadrukken in de position paper dat zonnewarmte meer aandacht verdient: ‘Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een breed gedragen Klimaatakkoord. In het voorstel worden vele technieken en maatregelen besproken om CO2-reductie in alle sectoren mogelijk te maken. Het potentieel voor zonnewarmte, ook wel zonthermische energie genoemd, wordt hierin echter nog weinig meegenomen. Dit terwijl zonnewarmte op veel gebieden een belangrijke rol kan vervullen in de energietransitie. In het recent door Berenschot gepubliceerde warmtescenario, wordt een groot potentieel aan zonnewarmte aangenomen van 39 Petajoule in 2030 en 94 Petajoule in 2050.’

5 aanbevelingen
In de position paper worden 5 concrete aanbevelingen gedaan:

  • Neem zonnewarmte mee in planvorming bij het schetsen van het eindbeeld, zowel bij grootschalige elektrificatie als voor warmtenetten is zonnewarmte een slimme keus.
  • Technologieën in de woning dienen elkaar zoveel mogelijk te complementeren. Stimuleer dat verschillende systemen met elkaar gecombineerd zijn en elkaar complementeren, ook in innovatieprogramma’s.
  • Er zijn veel verschillende technieken op de markt, maar installatiekosten maken vaak nog een groot deel van de kosten uit. Het plug-and-play maken van technieken, ook bij de integratie van verschillende technieken, lijkt een belangrijke stap.
  • Creëer een gelijkspeelveld voor zonnewarmte in termen van subsidiëring en rekenmethodieken voor de (BENG) EPC en EPA.
  • Consumenten en gebouweigenaren zijn afhankelijk van adviezen van  energieprofessionals. Vaak zijn dit installateurs met een specifieke ervaring met bepaalde technieken. Hierdoor is het advies afhankelijk van de ervaringen en kennis voor specifieke technieken van de installateur. Daarnaast is het voor consumenten zelf vaak te complex om zelf te bepalen wat de optimale keuze in zijn of haar situatie is. Daarom is het aan te raden om een goed vergelijkend platform te creëren waarin integrale energiesystemen voor verschillende woningtypen met bouwjaren kunnen worden doorgerekend. Daarnaast is het opleiden van installateurs voor nieuwe technieken erg belangrijk. Hierdoor kan de consument zich beter oriënteren en gerichter om advies vragen.

3 scenario’s
In de position paper worden voor 3 scenario’s – met ieder een andere configuratie – voor de toepassing van zonnewarmte geschetst en doorgerekend:

  1. Een woning met isolatie, pvt-panelen en een warmtepomp.
  2. Een woning met isolatie, pv-panelen en een hybride warmtepomp (met buitenunit).
  3. Een woning met isolatie, pv-panelen en een warmtepomp (met buitenunit).

Onafhankelijk van de configuratie zorgt zonnewarmte voor directe ‘gratis’ CO2-reductie. Uit de berekeningen blijkt dat woningen met een elektrische warmtepomp (met buitenunit, scenario 3) qua jaarlijkse energiekosten voordeliger uit zijn wanneer deze worden gecombineerd met zonnecollectoren. De pvt-warmtepomp combinatie (scenario 1) is in termen van jaarlijkse kosten, vergelijkbaar tot iets lager met de combinatie met een buitenunit. Voor de hybride warmtepomp geldt dat het installeren van zonnecollectoren de jaarlijkse kosten vrijwel niet veranderen. Daarmee zijn bij alle scenario’s met zonnewarmte de kosten gelijk of lager dan zonder de toepassing van zonnewarmte, terwijl er dus extra duurzame warmte opgewekt wordt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.