logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
7 november 2018

Staatssecretaris Snel: gemeenten mogen zonnepanelen buiten beschouwing laten bij bepalen ozb-belasting

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de Tweede Kamer gemeld dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen.

Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bekend dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. De uitspraak leidde direct tot Kamervragen van VVD-kamerleden Lodders en Yesilgöz-Zegerius.

In zijn antwoorden op die Kamervragen schrijft Snel nu het volgende: ‘Het gevolg van de huidige systematiek van de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ is dat zonnepanelen in principe worden meegenomen in de WOZ-waarde. De te betalen onroerendezaakbelasting (ozb) wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Gemeenten hebben op grond van artikel 220d van de Gemeentewet de mogelijkheid in de gemeentelijke belastingverordening bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de ozb uitzonderingen op te nemen voor specifieke (gedeelten van) onroerende zaken. Er is geen overzicht beschikbaar van hoe gemeenten omgaan met de waardering van zonnepanelen en of zij al dan niet gebruik maken van de uitzonderingsbepaling in de Gemeentewet.’

Zonnepanelen zijn hiermee dus wel onderdeel van de WOZ-waarde van een woning, maar individuele gemeenten kunnen besluiten om geen ozb-belasting over de waarde van de zonnepanelen te heffen. Dit kan een gemeente bijvoorbeeld beslissen omdat ze niet willen dat inwoners of bedrijven meer ozb-belastingen gaan betalen indien zij zonnepanelen plaatsen. 

Uitgaande van een gemiddeld ozb-tarief voor woningen zal het bedrag dat de eigenaar van de zonnepanelen potentieel meer aan ozb moet betalen voor een gemiddeld huishouden volgens de staatssecretaris naar schatting tussen de 5 en 10 euro per jaar liggen.

Over bedrijfspanden schrijft Snel het volgende: ‘De situatie voor bedrijfspanden wijkt niet wezenlijk af van de situatie voor woningen. Net als bij woningen kunnen investeringen leiden tot een verhoging van de WOZ-waarde. Het effect hiervan moet ook hier gezien worden in relatie tot de marktwaarden van deze bedrijfspanden.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten