Solar Magazine - Netbeheer Nederland: ‘Voorspellen, verslimmen en verzwaren om de kosten zo laag mogelijk te houden’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheer Nederland: ‘Voorspellen, verslimmen en verzwaren om de kosten zo laag mogelijk te houden’

Netbeheer Nederland: ‘Voorspellen, verslimmen en verzwaren om de kosten zo laag mogelijk te houden’

Netbeheer Nederland stelt in een position paper dat het de Rijksoverheid is die aan de knoppen zit om de netbeheerkosten als gevolg van de energietransitie zo laag mogelijk te houden.

De position paper is opgesteld ter voorbereiding voor het rondetafelgesprek over de kosten en baten van de voorgenomen Klimaatwet dat vandaag plaatsvindt.

Verplichte investeringsplannen
Netbeheer Nederland schrijft onder meer het volgende: ‘Hoe beter de netbeheerders weten wat er gaat gebeuren, hoe beter de kosten in de hand te houden zijn. Voorspellen is daarom essentieel. Zo kan bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte op het net. Als dit slim gebeurt, scheelt dit kosten en tijdrovende ruimtelijke procedures. Zeker in een tijd met krapte op de arbeidsmarkt door een tekort aan technisch geschoold personeel, is voorspelbaarheid en planmatigheid van groot belang. Het proces om tot Regionale Energiestrategieën (RES) te komen speelt hierbij een belangrijke rol. In samenhang met de verplichte investeringsplannen die netbeheerders vanaf 2020 moeten opstellen, moet dit de noodzakelijke voorspelbaarheid gaan bieden. Dit samenspel is logisch, maar helaas nog niet evident.’

Verslimmen
De netbeheerders pleiten voor slimme maatregelen om pieken in het net op te vangen zodat de elektriciteitsnetten niet maximaal verzwaard hoeven te worden. ‘Dat scheelt aanzienlijk in maatschappelijke kosten. Met slimme apparaten en een slim energienet, kunnen netbeheerders voorkomen dat het net overbelast raakt tijdens pieken in vraag of aanbod. Netbelasting is regelbaar te maken door eisen te stellen aan apparaten en opwekinstallaties, zoals het automatisch afschakelen en het slim opladen van elektrische auto’s. Verzwaren In de toekomst zullen we, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen en voor elektrisch vervoer, meer (duurzame) elektriciteit gaan gebruiken. Zelfs als we onze netten verslimmen ontkomen we er dan ook niet aan de elektriciteitsnetten te verzwaren.’

Hogere kosten onvermijdelijk
Het is volgens de netbeheerders dan ook onvermijdelijk dat de kosten van het energienet zullen oplopen. De netbeheerders zullen er naar eigen zeggen echter alles aan doen om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden.  ‘Voorspellen, Verzwaren en Verslimmen zijn daarbij de essentiële begrippen. Door nu keuzes te maken voor de toekomst, kunnen we investeringen die nodig zijn beter en efficiënter inplannen. Zo voorkomen we dat de rekening voor de burger te hoog wordt en het draagvlak daalt. Het is aan de politiek om deze handschoen op te pakken en de regie te nemen.’

Volgens Netbeheer Nederland kan de overheid de kosten van de energietransitie beïnvloeden door planmatigheid te stimuleren, te sturen op een integrale systeembenadering (met meerdere energiedragers en over alle sectoren en bestuurlijke niveaus heen) en door een duidelijke koers uit te zetten.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!