Solar Magazine - Motie in Tweede Kamer over nationaal afwegingskader en zonneladder bij zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Motie in Tweede Kamer over nationaal afwegingskader en zonneladder bij zonneparken

Motie in Tweede Kamer over nationaal afwegingskader en zonneladder bij zonneparken

In de Tweede Kamer wordt er deze week gestemd over een motie die voorziet in een nationaal afwegingskader en een zonnelader voor zonne-energieprojecten, en meer specifiek voor zonneparken.

De motie is een initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber en is onder meer mede-ondertekend door Agnes Mulder (CDA), Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Daarmee lijkt de motie vrijwel zeker op een meerderheid af te stevenen. Afgelopen juni kwam Dik-Faber al in het nieuws door te stellen dat daken voorrang hebben ten opzichte van grondgebonden zonneparken.

In de motie wordt gesteld dat er veel bouwplannen klaarliggen voor grootschalige zonneparken op natuur- en landbouwgrond – ook van grote buitenlandse investeerders – en dat een brede coalitie van de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, RIVM, Sovon, boeren- en natuurorganisaties en netbeheerders pleit voor een ruimtelijk afwegingskader. Verder stellen de ondertekenaars van de motie dat natuurbeschermers en ecologen waarschuwen voor de negatieve gevolgen van grote zonneparken op kwetsbare natuur en bodemleven en dat netbeheerders te laat in het proces worden betrokken voor het realiseren van de aansluiting. Bovendien wijzen ze op nog veel onbenutte ruimte voor zonnepanelen op daken van huizen, scholen, kantoren, parkeergarages, op bedrijventerreinen, braakliggende terreinen, vuilstorten en langs infrastructurele werken zoals geluidsschermen.

Om deze redenen wordt de regering via de motie verzocht:

  • in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk worden ontzien;
  • hierbij de landbouwsector, de zonne-energiesector en netbeheerders te betrekken;
  • deze sturingsinstrumenten voor ruimtelijke inpassing en participatie conform de systematiek van de Omgevingswet te verankeren in rijksbeleid – bijvoorbeeld de NOVI –  en waar nodig ook regelingen aan te passen die belemmerend werken, zodat daken beter kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie en zo nodig hier ook met decentrale overheden afspraken over te maken.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!