Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zwolle verleent omgevingsvergunningen voor zonnepark, 2 drijvende zonneparken in onderzoek
(foto: Kronos Solar)

Zwolle verleent omgevingsvergunningen voor zonnepark, 2 drijvende zonneparken in onderzoek

Het bestuurscollege van de gemeente Zwolle heeft na de terinzagelegging van de plannen voor het zonnepark Weekhorst – dat circa 15 hectare beslaat –ingestemd met het afgeven van de vereiste omgevingsvergunning.

Kronos Solar realiseert in samenwerking met de grondeigenaar/agrariër het zonnepark aan de Jan van Arkelweg. Vanaf januari heeft Kronos diverse keren met directe omwonenden en natuur- en milieuorganisaties overlegd. Daarbij is ook een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden uit een wijdere kring en andere geïnteresseerden. De gemeente was aanwezig om vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van de gesprekken en de inloopbijeenkomst heeft Kronos het plan aangepast. Zo wordt het zonnepark niet 19 maar 15 hectare groot en komt er ook aan de westzijde bij het spoor een haag. Nu het bestuurscollege akkoord is, moet de gemeenteraad ook nog instemmen door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeenteraad bespreekt dit op 17 september.

Overigens heeft het bestuurscollege ook de eerste stap gezet in het proces voor 2 drijvende zonneparken van ieder 20 hectare op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Initiatiefnemer GroenLeven werkt in overleg met de eigenaren/exploitanten van de zandwinlocaties Sekdoornplas en de Bomhofsplas aan de 2 drijvende zonnevelden. De direct omwonenden en betrokkenen zijn al geïnformeerd over de plannen. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote nadelige milieueffecten te verwachten zijn. Daarom is het niet nodig milieueffectrapportages voor deze plannen te maken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om mee te werken aan de beide plannen en ze dit najaar ter visie te leggen. 

Nu in Solar Magazine

Maart 2019 editie

Sander Leenders (Essent) en Wilco Zandvliet (EnergieWonen Groep): ‘Verkopen binnen enkele jaren verdubbelen’ De Start-up | Uitrolbaar zonnetapijt topvolleyballer moet Nederlandse sportvelden veroveren Enexis en TenneT maken...
Vacatures
SolarToday zoekt:

Commercieel technisch adviseur

SolarToday zoekt een commercieel technisch adviseur
Fulltime • Roosendaal
Lightsource zoekt:

Connection Manager

Lightsource zoekt een Connection Manager.
Fulltime • Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!