logo
wvhj2023
hero-image
21 augustus 2018

VVD stelt Kamervragen over invloed zonneparken op natuur

De Tweede Kamer-leden Antoinette Laan-Geselschap en Arne Weverling van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de invloed van zonneparken op de natuur.

Ze hebben de vragen niet gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, maar aan de minister van Ollongren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurt naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw (red. het bericht ‘Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur’) waarin onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, het RIVM, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en vogelorganisatie Sovon hun zorgen uitspreken over de aanleggen van zonneparken binnen de SDE+-regeling.

Laan-Geselschap en Weverling hebben de volgende vragen gesteld aan de ministers:

  • Wat vindt u van de vrees van deskundigen van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dat de bouw van grote zonneparken de nekslag wordt voor kwetsbare natuur en het bodemleven?
  • Bent u het eens met het pleidooi van de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving dat zonnepanelen liever eerst op daken gelegd dienen te worden, mede aangezien uit onderzoek van Deloitte blijkt dat bijna 900 vierkante kilometer aan daken geschikt is? Zo ja, wat gaat u doen om prioriteit te geven aan het benutten van daken? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het ermee eens dat door de aanleg van megazonneparken onnodig beslag wordt gelegd op landbouw- en/of woningbouwgrond waardoor ruimteconcurrentie ontstaat? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat deze gronden beschikbaar blijven voor andere doeleinden? Zo nee, waarom niet?
  • Hoeveel megazonneparken zijn er momenteel in Nederland in aanbouw en hoeveel zijn er gepland?
  • Op welke wijze is de Rijksoverheid in het kader van ruimtelijke ordening betrokken bij de aanleg van megazonneparken?
  • Bent u bereidt om in de Nationale Omgevingsvisie sturend op te treden om andere (innovatieve) mogelijkheden voor locaties van zonnepanelen - zoals geluidsschermen - te stimuleren? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

De Kamervragen moeten door de ministers binnen in een termijn van 3 tot 6 weken beantwoord worden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten