logo
wvhj2023
hero-image
17 mei 2018

Voorjaarsronde SDE+ 2018: budget niet overschreden, 2,57 gigawattpiek zon-pv aangevraagd

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling zal niet volbeschikt worden. Er is voor 'slechts 5,3 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 6 miljard euro beschikbaar is. De zon-pv-aanvragen bedragen 2,57 gigawattpiek.

Zon-pv leidt veruit de dans qua aantal aanvragen, maar ook qua aangevraagd volume in megawatt(piek) in de SDE+ voorjaarsronde 2018. Er kwamen maar liefst 4.369 zon-pv-aanvragen binnen; goed voor 2,57 gigawattpiek en een budgetclaim van 2.962 miljoen euro. Biomassa is verrassend genoeg de runner-up (67 aanvragen, 628 megawatt en 1.398 miljoen euro) en wind op land scoort slechts een vierde plek (47 aanvragen, 68 megawatt en 150 miljoen euro). In totaal kwamen er 4.535 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten binnen bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister het volgende: 'In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur) is er voor bijna 1,7 miljard euro aangevraagd voor met name grootschalige biomassaprojecten. In de tweede fase (tot en met 11 eurocent per kilowattuur) is het aangevraagd budget opgelopen tot in totaal 4,5 miljard euro. In deze fase zijn vooral zon-pv-aanvragen binnengekomen, die onder het geldende maximale basisbedrag van zon-pv hebben ingediend. In de derde en laatste fase tot en met 13 eurocent per kilowattuur is de budgetclaim opgelopen tot 5,3 miljard euro door met name zon-pv en tevens een aantal biomassaprojecten (voor minder dan 10 eurocent per kilowattuur).'

Voor zon-pv (4.369 aanvragen, 2.570 megawattpiek) en zonthermie (35 aanvragen, 19 megawattth) werden gezamenlijk de volgende aanvragen gedaan:

  • Fase 1: 144 aanvragen, 76 megawatt, 68 miljoen euro. 
  • Fase 2: 3.516 aanvragen, 2.134 megawatt, 2.493 miljoen euro. 
  • Fase 3: 709 aanvragen, 379 megawatt, 414 miljoen euro. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) streeft ernaar binnen 13 weken - nog voor de zomervakantie - alle aanvragers te laten weten of zij subsidie toegekend zullen krijgen voor hun projecten. Over het feit dat het budget niet uitgeput zal raken meldt Wiebes het volgende: 'In vergelijking met voorgaande openstellingen is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend lager, met uitzondering van zonnestroom. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+-aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen.'

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten