Solar Magazine - Provincie Friesland: Liander kan niet voldoen aan wens tot aansluiten 1,3 gigawattpiek zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Friesland: Liander kan niet voldoen aan wens tot aansluiten 1,3 gigawattpiek zonneparken

Provincie Friesland: Liander kan niet voldoen aan wens tot aansluiten 1,3 gigawattpiek zonneparken

Liander kan op korte termijn niet voldoen aan de wens om 120 grond- en dakgebonden zonneparken in Friesland aan te sluiten. Het elektriciteitsnet heeft onvoldoende capaciteit voor deze 1,3 gigawattpiek zon-pv.

Het bestuur van de provincie Friesland, de Gedeputeerde Staten, informeren de Provinciale Staten hierover per brief naar aanleiding van vragen van ChristenUnie-statenlid Richard Klerks. Hierin melden de provinciebestuurders het volgende: ‘De ontwikkelingen in de provincie Groningen en Drenthe waar geen voldoende capaciteit is om extra zonneparken te verwerken, speelt zich ook in Friesland af. Liander heeft in enkele gebieden in Friesland op dit moment onvoldoende capaciteit en daarom krijgen klanten hier te maken met transportbeperkingen. Dit is in de gebieden rondom Buitenpost, Oosterwolde en op Ameland (aansluitstation bij Dokkum). Op de korte tot lange termijn kan deze problematiek in meerdere gebieden gaan spelen. Liander heeft afgelopen 3 jaar ruim 120 aanvragen met een totaal vermogen van 1.300 megawattpiek binnengekregen. Hiervan is ruim 120 megawattpiek in opdracht gegeven.’

De parken die in opdracht zijn gegeven worden volgens de provincie ook aangesloten op het netwerk van Liander. In de omgeving van Oosterwolde is het aantal aanvragen echter explosief gestegen en krijgen de parken ‘in goed overleg’ een transportbeperking opgelegd, totdat Liander het onderstation Oosterwolde heeft verzwaard. Die verzwaring duurt maar liefst 3 jaar. Nabij het regelstation Buitenpost worden 2 zonneparken van 10 megawattpiek aangesloten en daarmee zit het regelstation vol. lndien er meer parken aangesloten moeten worden, dan zullen deze een tijdelijke transportbeperking opgelegd krijgen tot Liander het elektriciteitsnet heeft verzwaard. Op andere plekken in de provincie is volgens het provinciebestuur vooralsnog capaciteit beschikbaar.

Volgens de Gedeputeerde Staten is het voor Liander overigens onmogelijk om vooruit te investeren. ‘Afgezien van de gebieden waar nu al sprake is van overbelasting, is het lastig te voorspellen waar het precies nog meer gaat spelen. Er worden veel kostencalculatie-aanvragen gedaan bij Liander, maar welke van deze aanvragen uiteindelijk ook resulteren in een concreet project, wordt vaak pas laat (of helemaal niet) gecommuniceerd met Liander. Hierdoor wordt er voor langere tijd een reservering op een specifiek aansluitpunt gedaan, terwijl in werkelijkheid het initiatief alweer van de baan is. De consequentie is dat mogelijk nieuwe aanvragen niet direct gehonoreerd kunnen worden, netbeheerders onvoldoende duidelijk hebben waar ze moeten investeren en planologische trajecten te laat opgestart kunnen worden door zowel TenneT als ook Liander.’

De provincie is vanwege de problematiek voornemens om op ambtelijk niveau samen met Liander en TenneT aan tafel te gaan. Daarbij zullen ook de provincie Drenthe en Groningen betrokken worden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Winst uit je woning zoekt:

Business Development Manager

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Winst uit je woning zoekt:

Adviseur Verduurzaming (ZZP)

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!