Solar Magazine - CDA: 'Schaf postcoderoosregeling af, evalueer salderingsregeling, bekijk optie feed-in tarief'
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CDA: 'Schaf postcoderoosregeling af, evalueer salderingsregeling, bekijk optie feed-in tarief'

CDA: 'Schaf postcoderoosregeling af, evalueer salderingsregeling, bekijk optie feed-in tarief'


Het CDA heeft haar visie lokale energie gepresenteerd. Het visiedocument 'Participeren in de energievoorziening van de toekomst' is gisteren openbaar gemaakt. Het CDA stelt in het document vooral ontevreden te zijn over de huidige stimuleringsmaatregelen, waaronder de postcoderoosregeling. Als het aan het CDA ligt wordt deze afgeschaft, bovendien pleit de partij voor onderzoek naar een 'invoedingsvergoeding', oftewel feed-in tarief voor zonnepanelen.

Kamerlid Agnes Mulder: 'Overal in Nederland zag je de afgelopen jaren initiatieven ontstaan om kleinschalig te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld om met de buurt gezamenlijk te investeren in zonnepanelen, of als groep agrariÎrs gezamenlijk een aantal windmolens te exploiteren. Deze initiatieven slaan nu dood door de regelgeving. Op deze manier halen we nooit de doelstelling van veertien procent duurzame energie in 2020.'

Het CDA stelt voor om de postcoderoosregeling af te schaffen. Deze regeling, die participatie in een duurzaam project mogelijk maakt voor iedereen binnen de postcode waar de energie wordt opgewekt, en alle aangrenzende postcodes, werkt niet volgens Mulder. 'De regeling is veel te moeilijk en bovendien niet logisch. Terwijl de ondersteuning van dit soort initiatieven veel beter via de al bestaande regeling SDE+ kan; reserveer gewoon een deel van die regeling voor kleinschalig en lokale energie', aldus Mulder. D Het CDA doet concreet zes voorstellen:

1. Stop met de postcoderoosregeling. Deze regeling is te complex, werkt niet en smoort goede initiatieven in de kiem. Maak een aparte categorie in de SDE+ voor energiecoˆperaties. De SDE+ geeft lange termijn zekerheid en stimuleert op een effectievere manier, doordat deze meebeweegt met de kostprijs.

2. Doe in 2014 onderzoek naar de toekomstige stimulering van het thuis opwekken van zonnestroom, waarbij ook de mogelijkheid van een invoedingstarief wordt meegenomen, zodat een besluit genomen kan worden over een houdbare toekomstige regeling.

3. Zorg ervoor dat consumenten voldoende beschermd worden tegen deelname aan projecten waaronder geen robuuste businesscase ligt.

4. Zorg ervoor dat de inleg van particulieren in een duurzame energiecoˆperatie ook past binnen de regeling voor Groen beleggen.

5. CreÎer maatwerk voor participatie en compensatie bij windenergieprojecten, onder andere door aandelen aan te bieden aan omwonenden zoals in Denemarken (verworpen motie AgnesMulder/Dik-Faber).

6. Beloon (lokale) energiecoˆperaties wanneer zij op energiegebied maatschappelijke taken uitvoeren, zoals het stimuleren van energiebesparing. Geef energiecoˆperaties een ëright to challengeí om stimuleringsprogrammaís van het Rijk of gemeenten (deels) over te nemen.

Over saldering wordt in het visiedocument specifiek het volgende gesteld:

'Het CDA vindt dan ook dat het kabinet snel onderzoek moet doen naar een houdbare, langetermijnregeling. Daarover mag de komende jaren geen onduidelijkheid bestaan. ... Het zal niet eenvoudig zijn om een goede nieuwe regeling of aanpassing van de bestaande regels te bedenken. Belangrijk is dat gedane investeringen gerespecteerd worden en dat zonne-energie op een redelijke en robuuste manier gestimuleerd blijft worden. Redelijk betekent dat zonnestroom niet meer gestimuleerd wordt dan nodig is op basis van de dalende kostprijs van zonnestroom. Robuust betekent dat wanneer huishoudens eenmaal besloten hebben zonnepanelen te installeren, zij niet geconfronteerd worden met aanpassingen van wetgeving die de rentabiliteit van hun investering aantast.

...

Om voordelen en tekortkomingen in kaart te brengen pleit het CDA ervoor om zo spoedig mogelijk onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende beleidsopties voor de stimulering van duurzame stroom door huishoudens en kleine ondernemers. De verschillende beleidsopties moeten beoordeeld worden op investeringszekerheid, kosteneffectiviteit, en de mate van stimulering van duurzame energie. Volgens het CDA zou de mogelijkheid van een vaste vergoeding, die gekoppeld is aan de kostprijs van zonnestroom en vijftien 15 jaar wordt toegekend, meegenomen moeten worden in dit onderzoek. Deze invoedingsvergoeding kan voor nieuwe projecten jaarlijks worden bijgesteld en zo de kostprijsontwikkeling van zonne-energie volgen. Op deze wijze krijgen individuele projecten voldoende zekerheid en wordt over- en onderstimulering vermeden.'

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
EWS zoekt:

Vertegenwoordiger buitendienst Noord-Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!