logo
wvhj2023
(foto: Eigen Huis)
(foto: Eigen Huis)
24 oktober 2017

Eigen Huis en Aedes vragen kabinet om salderingsregeling langer in stand te houden

Zowel Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties, als de Vereniging Eigen Huis hebben aan het nieuwe kabinet een oproep gedaan om de salderingsregeling langer te handhaven.

In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd. Branchevereniging Holland Solar liet direct weten in basis content te zijn dat de regering kiest voor een terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling, maar wel 'lichtelijk verbaasd te zijn over de plotselinge aankondiging' en 'een slag om de arm te houden' in verband met de uitwerking van de regeling. Afgelopen zomer meldde minister Kamp nog dat er pas vanaf 2023 een opvolger van de salderingsregeling zou komen.

Die toezegging lijkt volgens Aedes ‘nu tenietgedaan’. Aedes stelt aan het demissionaire ministerie van Economische Zaken te hebben laten weten dat het eerder vervangen van de salderingsregeling door de terugleversubsidie nadelig is. ‘In de evaluatie door Economische Zaken heeft Aedes steeds benadrukt voorstander te zijn van behoud van de saldering en dat in ieder geval langetermijnzekerheid nodig is. De business case van nul-op-de-meterwoningen (NOM) is bijvoorbeeld volledig afhankelijk van het voortbestaan van de saldering.’

Aedes betreurt het naar eigen zeggen ‘dat Economische Zaken nauwelijks heeft gekeken naar de positie van woningcorporaties, die juist hun best doen om hun grote opgave op het gebied van verduurzaming te realiseren. Het kan niet zo zijn dat het ene ministerie probeert corporaties hiertoe te bewegen en het andere dit vervolgens in de wielen rijdt’.

Vereniging Eigen Huis, waarvan 745.000 huiseigenaren lid zijn, laat weten dat de aankondiging van de terugleversubsidie ‘een hoop vragen oproept omdat een nadere toelichting ontbreekt’.

Eigen Huis schrijft het volgende in een brief aan de Rijksoverheid: ‘Om aan alle onzekerheid een eind te maken en te zorgen dat consumenten op basis van de juiste informatie een investeringsafweging kunnen maken vragen wij u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de volgende zaken: Klopt het dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie? Hoe ziet deze terugleversubsidie er uit en wat betekent dit voor de business case van consumenten? Geldt de afschaffing van de salderingsregeling voor alle gevallen of mogen consumenten die voor 2020 al zonnepanelen hebben aangeschaft blijven salderen? Hoe ziet een overgangsregeling voor consumenten met zonnepanelen er uit? Wanneer gaat u hierover communiceren naar de consument?’ 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten