Solar Magazine - Energie Nederland en NVDE kritisch over energiehoofdstuk: ‘Investeringszekerheid belangrijk, terugleversubsidie goede keuze’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energie Nederland en NVDE kritisch over energiehoofdstuk: ‘Investeringszekerheid belangrijk, terugleversubsidie goede keuze’
(foto: NVDE)

Energie Nederland en NVDE kritisch over energiehoofdstuk: ‘Investeringszekerheid belangrijk, terugleversubsidie goede keuze’

Koepelorganisatie Energie Nederland is positief over de ambities in het nieuwe regeerakkoord, evenals de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Tegelijkertijd zijn ze kritisch over de uitvoering.

Medy van der Laan van Energie Nederland: ‘We zijn blij dat wind op zee verder wordt uitgebreid en dat er veel aandacht is voor de transitie in de gebouwde omgeving. Echter, het is nu zaak tot concrete stappen te komen in het te sluiten nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Energie-Nederland vraagt zich wel af of er uiteindelijk voldoende financiële middelen beschikbaar om deze ambitie van 49 procent waar te kunnen maken.’

Over de aanpassing van de salderingsregeling stelt Energie Nederland het volgende: ‘Daarbij is investeringszekerheid voor consumenten (o.a. zonnepanelen) belangrijk. Daarom dient er een soepele overgang met goede waarborgen te komen bij het invoeren van het alternatief voor de salderingsregeling.’

Het is verder volgens de organisatie positief dat de coalitiepartijen voor lange tijd willen vasthouden aan de SDE+. ‘Helaas schroeft de coalitie de ambities wel op, maar zet hier geen extra geld tegenover met dit regeerakkoord. Sterker nog: uit de beschikbare SDE-middelen zullen ook investeringen in CO2-opvang en –opslag bij de industrie moeten worden betaald. Dat betekent dat er per saldo minder ruimte is voor duurzame energie’, aldus de organisatie.

Olof van der Gaag van de NVDE – waar ook branchevereniging Holland Solar deel vanuit maakt – stelt het volgende: 'De aanpassing van de salderingsregeling zal volgens het regeerakkoord eerder plaatsvinden dan minister Kamp afgelopen zomer in de Kamerbrief heeft aangegeven. Des te meer reden voor zeer snelle duidelijkheid en een fluwelen overgang voor de consument. Inhoudelijk is de NVDE zoals bekend voorstander van een terugleververgoeding op basis van een terugverdientijd van 7 jaar. Dat het nieuwe kabinet nu voor een terugleversubsidie kiest is een goede keuze.'

Verder stelt de NVDE: ‘De gekozen indicatieve toedeling van de CO2-reductie is opmerkelijk. Door de keuze om te focussen op CO2-reductie in de industrie, met name op CO2-afvang en -opslag (CCS), komt het aandeel duurzame energie in 2030 slechts beperkt hoger uit ten opzichte van het Energieakkoord in 2023. … Daarentegen krijgt de doorgroei van hernieuwbare energie weinig aandacht. NVDE is van mening dat de SDE+-regeling ingezet dient te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame energie en niet geschikt is om emissiereductie in het algemeen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het regeerakkoord. Beter is het om een separaat instrument in te richten voor emissiereductie anders dan via hernieuwbare energie. Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.’

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Zonnegilde B.V. zoekt:

KAM Coördinator

32-40 uur - Kampen, 8263BL, 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!