Solar Magazine - Amendement Mulder (CDA) en Van Tongeren (GroenLinks): ‘Maak extra geld vrij voor zonne-energieonderzoek’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Amendement Mulder (CDA) en Van Tongeren (GroenLinks): ‘Maak extra geld vrij voor zonne-energieonderzoek’
(foto: Tweede Kamer)

Amendement Mulder (CDA) en Van Tongeren (GroenLinks): ‘Maak extra geld vrij voor zonne-energieonderzoek’

Tweede Kamerleden Mulder en Van Tongeren hebben bij het vaststellen van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017 een amendement ingediend voor extra geld voor (zonne)energieonderzoek.

Mulder wil dat meer wordt geïnvesteerd in innovatie en onderzoek op het gebied van duurzame energie. In het amandement is te lezen: ‘Nederland investeert relatief weinig in onderzoek ten opzichte van vele andere Europese landen, en in de komende jaren nemen deze investeringen nog af. Dit is ook het geval voor investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie. De indiener wil meer investeringen in de nieuwe technologieën en producten voor onze energievoorziening in de toekomst, zoals ook wordt geadviseerd door de adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.’

Mulder wil 50 miljoen euro vanuit de begrotingsreserve duurzame energie investeren in energie-innovatie. Mulder beoogt dat 10 miljoen wordt geïnvesteerd in een nieuw, gezamenlijk door TNO en ECN toegepast innovatie- en onderzoeksinstituut naar duurzame energie, waaronder zonne-energie, in Petten.

In het amendement van Van Tongeren is het volgende te lezen: ‘In het Energie Akkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 een top 10-positie inneemt op de Mondiale CleanTech-ranking, zoals vastgesteld via het rapport Clean economy, living planet uit 2012 van Ronald Berger. Naar mening van indiener vergt het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs forse onderzoeksinspanningen en investeringen in duurzame technologie, onder andere gericht op energiebesparing en duurzame energie opwekking.’

Overheidsondersteuning op het gebied van toegepast energieonderzoek is volgens Van Tongeren essentieel om bedrijven ertoe aan te zetten het potentieel van nieuwe energietechnologieën te gaan verkennen en te benutten. Wat de toegevoegde waarde van de clean tech sector vergroot en de positie van Nederland op de Mondiale Clean Tech Ranking versterkt. Van Tongeren stelt voor om in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2017 een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken uit het niet-duurzame deel van het bedrijvenbeleid. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingsartikel voor het budgetartikel ‘onderzoekscentrum duurzame energie’, geoormerkt voor onderzoek naar hernieuwbare energie en energiebesparing.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Service Manager

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!