logo
wvhj2023
(foto: Nationaal Actieplan Energieopslag)
(foto: Nationaal Actieplan Energieopslag)
25 oktober 2016

Nationaal Actieplan Energieopslag onthuld: ‘Vervang salderingsregeling door feed-in tarief’

De huidige salderingsregeling moet vervangen worden door een feed-in tarief dat op termijn afgebouwd kan worden. Dit stelt Energy Storage NL in het deze week gepresenteerde Nationaal Actieplan Energieopslag.

De huidige wet- en regelgeving in Nederland belemmert volgens de organisatie de toepassing van energieopslag en verstoort het speelveld waarin energieopslag moet concurreren met andere vormen van flexibiliteit binnen het energiesysteem.

Naast het betalen van dubbele belasting (red. bij het opslaan van energie betaalt men twee keer energiebelasting: 1 keer over het laden en 1 keer, na het ontladen, bij de uiteindelijke afnemer) wordt de salderingsregeling als een van de belangrijkste belemmering gezien. Volgens de opstellers van het actieplan geeft de de salderingsregeling kleinverbruikers met zonnepanelen geen enkele prikkel om energie op te slaan voor eigen gebruik.

Om dit probleem weg te nemen stelt men voor de salderingsregeling voor kleinverbruikers te vervangen door een ‘feed-in subsidie’ waarvan de hoogte op termijn stapsgewijs kan worden verlaagd. Uitgangspunt hierbij is het behoud van de investeringszekerheid (red. een terugverdientijd voor een zonnepanelensysteem van 5 tot 7 jaar) en de stimulering van momentaan verbruik.

Gelijktijdig met de afbouw van de salderingsregeling moeten volgens de makers van het actieplan de dynamische leveringsprijzen voor kleinverbruikers uitgerold worden. 'Dit in combinatie met proposities uit de markt die flexibiliteit kunnen monetariseren en een verdienmodel inhouden voor de kleinverbruiker die opslag heeft (home storage, buurtbatterij of vehicle-2-grid)'.

De opstellers van het actieplan beredeneren dat als de salderingswetgeving geheel of gedeeltelijk zal komen te vervallen, de kleingebruiker de aan het net teruggeleverde energie tegen een lagere prijs moet verkopen. Opslag kan in hun visie dan gebruikt worden om het moment van inkoop, opwekking en verbruik van energie van elkaar los te koppelen.

‘Kleinverbruikers worden nu nog niet blootgesteld aan volatiele beursprijzen zoals deze gelden op de APX. Met de invoering van flexibele beprijzing (kwartierwaarden) zal energie in daluren in de nabije toekomst worden opgeslagen als de prijs laag is. De energie zal worden ontladen op de momenten dat de prijs hoog is. Dit maakt extra opbrengsten voor de kleinverbruiker met opslag mogelijk’, aldus het Nationaal Actieplan Energieopslag.

Lees meer over het actieplan in het volgende artikel: Nationaal Actieplan Energieopslag onthuld: ‘Neem belemmerende wet- en regelgeving weg’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten