Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
RVO.nl publiceert aanbevelingen over grondgebonden zonneparken
(foto: Solar Green Point)

RVO.nl publiceert aanbevelingen over grondgebonden zonneparken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een adviesrapport op laten stellen over de realisatie van grondgebonden zonneparken. In het rapport wordt een reeks aanbevelingen gedaan.

Grote grondgebonden zonneparken zullen de komende jaren volgens RVO.nl in Nederland steeds vaker ontwikkeld worden. Verschillende ontwikkelaars en overheden bereiden volgens de overheidsinstantie inmiddels de aanleg van tientallen parken voor. Die zijn enkele hectaren tot soms meer dan 100 hectare groot. RVO.nl heeft onderzoek gedaan naar de huidige praktijk in Nederland. Zo blijkt de locatiekeuze niet alleen afhankelijk te zijn van de initiatiefnemer. Ook belangrijk is bijvoorbeeld de afstand tot het elektriciteitsnet. De voor- en nadelen van een landelijke of stedelijk gebied spelen mee. Net als de combinatie met andere functies en de maatschappelijke acceptatie. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘Grondgebonden zonneparken’. De onderzoekers geven daarin ook praktijkvoorbeelden en aanbevelingen over de ruimtelijke inpassing.

De volgende aanbevelingen uit de praktijk komen naar voren :

  • Aanzichten in plaats van luchtfoto’s: luchtfoto's geven vaak een vertekend beeld. Van boven ziet het landschap er geordend uit, terwijl het op de grond chaotisch oogt. Maak bij beleid en plannen gebruik van aanzichten en visualisatie vanaf het maaiveld in plaats van plattegronden en visualisatie vanuit de lucht
  • Wees bewust van de opgave: maak als gemeente geen keuze voor klein of groot, stedelijk of agrarische ontwikkeling. In alle segmenten zijn initiatieven en projecten mogelijk en nodig om de doelen te halen. In buitengebied lijkt het makkelijker meters maken, tegelijk zijn dat ook de gebieden waar andere vormen van duurzame energie hun ruimte zoeken en maatschappelijk weerstand het grootst is. In stedelijk gebied, op daken, is zonne-energie breed geaccepteerd, maar soms moeilijker in te passen. De dikwijls gekozen beleidslijn om eerst de daken vol te leggen en pas daarna ruimte te bieden aan kleine en daarna aan grote grondgebonden zonneparken is begrijpelijk maar biedt onvoldoende soelaas gelet op de termijn waarop de ambities moeten worden behaald. Naast bewustwording binnen gemeenten is van belang dat ook burgers hiervan bewust worden.
  • Maatschappelijk draagvlak: wacht niet af of er zienswijzen op een plan komen, maar overleg met gemeente en andere belanghebbenden over uitgangspunten ten aanzien van ruimtelijk inpassing, maatschappelijk rendement of participatie (inhoudelijk mee mogen doen aan planvorming en/of financieel mee mogen genieten van financieel rendement). Meer dan de energiedoelen kunnen zonneparken ook bijdragen aan andere maatschappelijk doelen, zoals versterken van de lokale economie, maatschappelijke samenhang en dynamiek en bewustwording bij burgers. In het bijzonder lokale burgers verenigd in energie coöperaties ontwikkelen projecten met deze uitgangspunten.
  • Onderschat weerstand niet: bij zonne-energie in het algemeen en ook grondgebonden zonneparken is het beeld dat maatschappelijk weerstand beperkt is. Onderschat de weerstand echter niet. Ook als er een groot maatschappelijk draagvlak is zullen er tegenstanders zijn.
Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
kWh People zoekt:

Technisch Manager Solar

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Wocozon zoekt:

Zelfstandige en bevlogen Business Developer

32-40 uur - Utrecht - De Meern
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!