Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Fries overheidsconsortium start aanbesteding 3 zonneparken
(foto: Stock)

Fries overheidsconsortium start aanbesteding 3 zonneparken

Het Rijk, Friesland en Leeuwarden werken samen aan de realisatie van infrastructurele projecten bij Leeuwarden via het programma Leeuwarden Vrij-Baan waarbij er ook 3 zonneparken komen.

Voor de 3 zonneparken heeft het consortium RoyalHaskoning DHV in de arm genomen om een aanbesteding op te tuigen. Deze aanbesteding voor de 3 zonneparken die gezamenlijk ten minste 4 megawattpiek groot zijn, is inmiddels gestart.

Eén van de ambities van Leeuwarden Vrij-Baan is de realisatie van zonneparken langs de Haak om Leeuwarden en de invalswegen met het doel om de nieuwe infrastructuur energieneutraal te maken. Daartoe heeft Leeuwarden Vrij-Baan 3 concrete locaties op het oog:

  1. Locatie Hendrik Algraweg / Newtonpark IV (‘De Zwette’, perceel 1): 3,59 megawattpiek
  2. Locatie Drachtsterweg (perceel 2): aantal megawattpiek onbekend
  3. Locatie Hemriksein (perceel 3): 0,4 megawattpiek

Voor de zonneparken De Zwette en Hemriksein is in november 2014 SDE+-subsidie (red. fase 6) aangevraagd en toegekend. Deze SDE+ subsidie is toegekend. Voor het zonnepark Drachtsterweg is geen SDE+-subsidie aangevraagd. Voor het Zonnepark Drachtsterweg is wel eenmalig een bedrag van 90.000 euro ten behoeve van de exploitant beschikbaar vanuit een parallel lopend project, het project Verdiepte Ligging en Aquaduct Drachtsterweg.

Gegadigden voor de aanbesteding dienen voor alle 3 de percelen een inschrijving in te dienen. De opdracht betreft het exploiteren van de zonneparken De Zwette (Perceel 1) en Drachtsterweg (Perceel 2) in de vorm van een concessieopdracht voor diensten in opdracht van de gemeente Leeuwarden. De opdracht omvat de integrale exploitatie – en in dat verband (verder) ontwerpen, realiseren, beheren, in stand houden, onderhouden, exploiteren en al hetgeen daarmee verband houdt – van de zonneparken door en voor rekening van de exploitant.

De uiterste termijn voor inschrijving van de aanbesteding is 30 september vóór 12.00 uur. De mededeling van de gunningsbeslissing is 2 november en de definitieve gunning vindt plaats op 23 november.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
SAJ Electric zoekt:

Technical Support

SAJ Electric is looking for Technical Support
Fulltime • België
Zonnegilde zoekt:

Technisch Projectleider PV-installaties

Zonnegilde zoekt een Technisch Projectleider PV-installaties
Fulltime • Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!