Solar Magazine - TenneT: ‘Grootste groei te verwachten bij zonne-energie, betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening uitgangspunt’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT: ‘Grootste groei te verwachten bij zonne-energie, betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening uitgangspunt’
(foto: TenneT)

TenneT: ‘Grootste groei te verwachten bij zonne-energie, betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening uitgangspunt’

De door TenneT geplande en maatschappelijk gewenste investeringen in het Nederlandse net zijn gericht op een blijvend hoge zekerheid van levering van stroom én de groei van zonne- en windenergie.

De grootste groei valt volgens TenneT te verwachten van zonne-energie. Op basis van de Nationale Energie Verkenning (NEV) houdt TenneT rekening met een groei naar ruim 9.200 megawatt in 2025 via tussenstappen van afgerond 3.000 megawatt (2017) en 5.000 megawatt (2020).

Bovendien is circa 2 miljard euro toegewezen aan de ontwikkeling en bouw van een net op zee om 3.450 megawatt aan geplande windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kusten aan te kunnen sluiten op het landelijke net. Circa 4 miljard euro wordt naar verwachting geïnvesteerd in het hoogspanningsnet op land. Zo'n 70 procent daarvan is nodig voor uitbreiding van het net, 20 procent voor vervanging van delen van de infrastructuur en 10 procent voor overige investeringen. De uitbreidingsinvesteringen zijn in lijn met eerdere verwachtingen, het volume van vervangingsinvesteringen is gegroeid.

‘Windenergie (op zee en op land) in de ons omringende landen én in Nederland neemt een grote vlucht en gaat samen met zon-pv een steeds groter deel uitmaken van de totale elektriciteitsproductie’, aldus TenneT. ‘Hierdoor neemt de behoefte aan transportcapaciteit toe. TenneT's investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit voorzien in die behoefte.’

Waar het conventionele productievermogen (gas en kolen) volgens TenneT gestaag zal dalen van 2015 tot 2030, zal duurzame elektriciteitsproductie door middel van wind en zon sterk groeien. Producenten hebben volgens de organisatie tussen 2010 en 2015 al 4.300 megawatt gas- en 300 megawatt kolenvermogen uit bedrijf genomen en 4.300 megawatt aan gasvermogen geconserveerd. TenneT verwacht binnen de zichtperiode van dit investeringsplan geen nieuwbouw van grootschalig gas- en kolenvermogen. Voor 2016 en 2017 zal 2.700 megawatt aan kolenvermogen uit bedrijf worden genomen als gevolg van afspraken uit het Energieakkoord en in de periode tot 2025 zal er volgens de producenten nog eens circa 2.000 megawatt aan gasvermogen worden geconserveerd.

Wat wind op land betreft, gaat TenneT uit van de doelstelling dat in 2020 6.000 megawatt aan opgesteld windvermogen op land gerealiseerd zal zijn (Energieakkoord). Wind op zee moet, opnieuw volgens het Energie-akkoord, in 2023 een omvang hebben van 4.450 megawatt. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuw windvermogen op zee voor de geplande windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kusten van 3.500 megawatt.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Buitendienst

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!