logo
wvhj2023
hero-image
20 januari 2016

Publieksonderzoek Motivaction: ‘Zonne-energie aantrekkelijkste vorm van duurzame energie’

Zonne-energie is voor Nederlanders de meest aantrekkelijke vorm van duurzame energie. Nederlanders ervaren zonneakkers niet als overlast voor omwonenden. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar de beleving van energie onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt deel uit van de ontwikkeling van het Energierapport 2015 dat minister Kamp deze week heeft gepresenteerd.

In het Energierapport 2015 geeft het kabinet een integrale visie op de energievoorziening in Nederland, waarbij onder meer ingegaan wordt op specifieke thema’s en dilemma’s die relevant zijn voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gegeven de complexiteit van het energievraagstuk hecht het kabinet sterk aan externe inbreng. Burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden in de eerste helft van 2016 uitgenodigd deel te nemen aan een dialoog over in het Energierapport genoemde thema’s en dilemma’s en zo hun kennis en kunde in te brengen.

Het publieksonderzoek van Motivaction biedt input voor het opstellen van het Energierapport en de resultaten worden gebruikt om de aansluitende maatschappelijke dialoog vorm te geven. De opmerkelijkste zaken die in het publieksonderzoek naar voren komen zijn:

  • Burgers prefereren velden/daken vol zonnepanelen die niet te zien zijn boven windmolens die vanuit de woning wel te zien zijn (30 om 18 procent, 52 procent is neutraal).
  • 51 procent van de Nederlanders wil ten faveure van kerncentrales ons land vol windmolens en zonnepanelen plaatsen, ook als dit meer ruimte van het Nederlandse landschap inneemt. 8 procent is voor kerncentrales en 41 procent is neutraal in deze kwestie.
  • Zonnepanelen worden door het grootste deel van de Nederlanders als ‘meest dichtbij’ ervaren. 58 procent van de ondervraagden denkt dat er binnen minder dan 1 kilometer van zijn woningen zonnepanelen opgesteld zijn.
  • Zonne-energie is voor Nederlanders de meest aantrekkelijke vorm van duurzame energie. Nederlanders ervaren zonneakkers niet als overlast voor omwonenden – er is geen geluidsoverlast noch horizonvervuiling.
  • Een aantal deelnemers heeft vragen over zonnepanelen. Deze hebben betrekking op de herkomst (de productie), de levensduur, prijs, recyclingmogelijkheden en de beperkte capaciteit in vergelijking met andere vormen van duurzame energie.
  • Tenslotte is er bij duurzame energievormen de grootste actiebereidheid tot het plaatsen van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning of de eigenaar/verhuurder vragen dit te doen doet al 13 procent, 40 procent is er bereid toe en slechts 8 procent is er niet toe bereid.

Zie ook - NVDE: ‘Energierapport mist keuze voor hernieuwbare energievoorziening’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten