Solar Magazine - NVDE: Energierapport mist keuze voor hernieuwbare energievoorziening
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE: Energierapport mist keuze voor hernieuwbare energievoorziening

NVDE: Energierapport mist keuze voor hernieuwbare energievoorziening

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) stelt in een reactie op het deze week gepresenteerde Energierapport van minister Kamp dat zij een keuze voor hernieuwbare energievoorziening mist.

De NVDE ‘waardeert de keuze voor een CO2-arme energievoorziening in 2050. Daarentegen vinden wij het een gemis dat het rapport niet concreet beschrijft hoe deze ver weg gelegen doelstelling gehaald moet worden’.

Concrete tussendoelen, doelen voor hernieuwbare energie en besparing ontbreken. Deze zijn volgens de NVDE wel noodzakelijk om de transitie naar een duurzame energievoorziening aan te jagen. De duurzame energiesector vraagt daarom om een helder en consistent kader dat met de juiste prikkels en concrete tussendoelen maximale zekerheid biedt voor investeerders in hernieuwbare energie en energiebesparing.

Het Energierapport bevestigt de Europees afgesproken ambitie om naar een bijna CO2-arme samenleving te gaan in 2050 (80-95% reductie van de CO2 uitstoot). De NVDE is daarbij concreter en streeft naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in het midden van de eeuw. Het energierapport kiest hier niet voor en laat de ruimte voor bijvoorbeeld kernenergie of opslag van CO2-uitstoot uit fossiele centrales (CCS). Uit opinieonderzoek dat in het kader van het Energierapport is uitgevoerd blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt. Het rapport maakt bovendien niet duidelijk waar Nederland tussentijds in 2030 hoort te zijn qua CO2-reductie, aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing op weg naar het 2050-doel. ‘Heldere tussendoelen zijn onmisbaar voor een vruchtbaar investeringsklimaat en voor focus op innovatie en transitieversnelling voor alle actoren in de energiesector zoals prosumenten, netbeheerders, producenten en toeleveranciers’, aldus de NVDE. ‘Om CO2-reductie te behalen, is een ingrijpende versteviging van het Europese CO2-systeem (ETS) nodig met een hoge CO2-prijs. De CO2-prijs zou minstens tientallen euro´s per ton moeten zijn om een transitie naar een hernieuwbare energievoorziening te bewerkstelligen en tegemoet te komen aan het “vervuiler betaalt”-principe.’

De NVDE ziet, samenvattend, graag een concretisering van de ambitie via:

  1. Nationale doelen voor CO2, hernieuwbaar en besparing in 2030 waarmee Nederland de huidige achterstand in Europees perspectief inloopt;
  2. een versterkt ‘vervuiler betaalt’ systeem;
  3. in complementariteit daarmee, voortzetting na 2020 van een systeem ter stimulering van duurzame energie zoals de SDE+, zodat investeringszekerheid gewaarborgd is en de markt verder kan werken aan innovatie en kostenreductie;
  4. ambitie voor de gebouwde omgeving zoals in het RLI-advies gesteld: in 2035 alle woningen CO2-neutraal voor verwarming. Dit zal leiden tot een significante rol in de warmtevoorziening voor elektriciteit, (hybride) warmtepompen, groen gas en duurzame warmte;
  5. ruimte voor marktpartijen om oplossingen aan te dragen voor de fluctuerende vraag en aanbod van duurzame energie en voor de fluctuaties in netbelasting; bijvoorbeeld middels opslag in elektrische auto´s, demand response prikkels en conversietechnieken van stroom naar warmte en gas;
  6. een level playing field voor duurzaam vervoer zoals schoon LNG voor zwaar transport over water en weg en elektrisch vervoer.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Bliq zoekt:

Accountmanager

32-40 uur - Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!