Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar-voorzitter Van Amerongen: ‘Aantoonbare kwaliteit zonne-energie is essentieel’

Holland Solar-voorzitter Van Amerongen: ‘Aantoonbare kwaliteit zonne-energie is essentieel’

De kwaliteit van zonne-energiesystemen is voor kopers niet te doorgronden. Voor een deel is de solarsector daar zelf debet aan. Het aanbod van systemen en bedrijven die deze systemen leveren en installeren is omvangrijk. Kopers kunnen zich geen beeld vormen van waar een zonnepaneel of zonneboiler aan moet voldoen.

Wat ook niet helpt is de recente negatieve berichtgeving over de kwaliteit van zonnepanelen. Om daar een eind aan te maken wil voorzitter Gerard van Amerongen van brancheorganisatie Holland Solar vaart maken met het Zonnekeur, een kwaliteitskeurmerk voor de installateurs van PV-panelen en zonnewarmtesystemen. ‘De installateur moet weten wat hij verkoopt en of dat product aan de geldende normen voldoet. De kwaliteit van zonne-energie moet geborgd zijn’, zegt Van Amerongen, eveneens voorzitter van het bestuur van de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (=DEPK) die het Zonnekeur heeft opgezet. Inmiddels hebben twee bedrijven het kwaliteitskeurmerk in hun bezit en Van Amerongen voorziet een hoge vlucht van het keurmerk. ‘Met dit keurmerk kunnen we een kwaliteitsslag maken en grip op de afzetmarkt krijgen.’ De verschillende aspecten van kwaliteit, zoals het Zonnekeur, certificering, productkeuring en monitoring komen uitgebreid aan bod in het dagelijkse lezingenprogramma dat Holland Solar organiseert tijdens het Solar Event, het business-to-business evenement voor de zonne-energiebranche van de vakbeurs Energie 2013, die van 24 tot en met 26 september wordt gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Kwaliteit en prestaties
‘Voor de investering in zowel zonnewarmte als PV-systemen moeten kopers zich bewust zijn van de kwaliteit van de aan te schaffen producten en ook van de deskundigheid van de door hen gekozen installateur. De combinatie van goed materiaal en een deskundige installatie maakt een verstandige duurzame investering’, stelt Van Amerongen. Het aantal leveranciers van zonne-energiesystemen schat de voorzitter van Holland Solar op zo’n vierhonderd tot zelfs achthonderd. ‘Dat grote aanbod maakt het kopers niet eenvoudig de kwaliteit en prestaties van systemen te doorgronden. Voor kopers is een zonnepaneel bovendien een relatief nieuw product, aldus Van Amerongen. ‘Er is nog veel onzekerheid over wat een systeem allemaal kan en of de keuze die op een bepaald systeem is gevallen, de juiste is. Het is geen auto of een koelkast. Ook is de prijs van zonnepanelen de laatste jaren flink omlaag gegaan, niet in de laatste plaats door de campagnes en acties van milieuorganisaties. De marges van de leveranciers staan onder druk. Wat je niet wil is dat dit een effect op de kwaliteit van het geleverde systeem heeft.’

De installateur zou volgens Van Amerongen wel moeten weten waar een systeem aan moet voldoen, ‘vandaar dat we ons op hem richten. De installateur moet weten wat hij verkoopt en of dat product aan de geldende normen voldoet. Hiervoor zal hij te rade moeten gaan bij de organisatie waar hij zijn zonne-energiesystemen koopt.’ Bovendien, redeneert de Holland Solar-voorzitter, zitten onder het grote aantal bedrijven dat zich op de verkoop en installatie van zonne-energiesystemen richt, serieuze en toegewijde ondernemers die de wil hebben om te laten zien dat ze kwaliteit kunnen leveren. Een keurmerk is bij deze groep ongetwijfeld welkom, verwacht Van Amerongen, en dat keurmerk is er nu in de vorm van Zonnekeur Installateur, een initiatief van Duurzame Energie (DE) Koepel, waar Holland Solar deel van uitmaakt. Dit platform beheert allerlei keurmerken op het gebied van duurzame energie. Van Amerongen: ‘Met Zonnekeur kunnen we een kwaliteitsslag maken en grip op de afzetmarkt van zonne-energie krijgen.’

Keurmerken
Zonnekeur Installateur stelt eisen aan de vaardigheid van de installateur en aan de bedrijfsvoering van het bedrijf. Ook worden eisen gesteld aan de productkwaliteit die geleverd wordt. Installateurs van zonne-energiesystemen worden hier jaarlijks op gecontroleerd door DEPK. Een van de basiseisen voor de vaardigheid van een installateur is de SEI-erkenning van branchevereniging UNETO-VNI, die sinds begin 2013 operationeel is voor zonnestroom en zonnewarmte. Deze persoonsgebonden erkenning, afgesloten met een CITO-examen, is bedoeld voor de technisch beheerder bij installatiebedrijven, die toezicht houdt op de installateurs bij het bedrijf.

Voor de bedrijfsvoering gelden eisen als een Kamer van Koophandel-nummer en het voeren van een deugdelijke administratie. Wat de productkwaliteit betreft moeten volgens het Zonnekeur gecertificeerde installateurs aan kunnen tonen dat hun systemen en producten aan alle bestaande technisch normen voldoen. ‘Ook dit controleren we jaarlijks’, zegt Van Amerongen. ‘Daarmee zijn aspecten als de levensduur, het rendement, de veiligheid en de robuustheid van systemen afgedekt. Met het Zonnekeur kunnen kopers erop vertrouwen dat het aangeschafte product aan een heel hoge basiskwaliteit voldoet.’ Voor zonneboilers bestaat al langer een productcertificaat met de naam Zonnekeur. ‘We trekken deze vorm van certificering nu breder. Omdat de naam al zo’n tien jaar bestaat, verwachten we van een zekere naamsbekendheid te profiteren.’ Inmiddels hebben twee installatiebedrijven het Zonnekeur ontvangen. Het eerste bedrijf was RE-source Renewable Energy uit Neunen. Eind juni volgde New Energy Systems uit het Zuid-Limburgse Schimmert. Van Amerongen verwacht dat het keurmerk in de tweede helft van het jaar een hoge vlucht zal krijgen als meer installateurs de SEI-erkenning hebben gekregen.

Solar Event, Energie en Passief Bouwen Event
Meer informatie over het Solar Event is te vinden via de website. Tegelijkertijd met het Solar Event (#solarevent2013) vinden Energie (#energievakbeurs) en het PassiefBouwen Event (#pbe2013) plaats.