Solar Magazine - Rechtbank: vergunning zonnepark Landgoed Quadenoord terecht geweigerd vanwege wespendief en boomleeuwerik
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechtbank: vergunning zonnepark Landgoed Quadenoord terecht geweigerd vanwege wespendief en boomleeuwerik
© Agami Photo Agency | Dreamstime.com

Rechtbank: vergunning zonnepark Landgoed Quadenoord terecht geweigerd vanwege wespendief en boomleeuwerik

De rechtbank Gelderland oordeelt dat de provincie Gelderland terecht de vergunning voor een zonnepark op Landgoed Quadenoord heeft geweigerd. Dit vanwege de aanwezigheid van de wespendief en boomleeuwerik.

De provincie weigerde begin 2020 de vergunning. Dit nadat Gelderland de initiatiefnemers Landgoed Quadenoord, Coöperatie ValleiEnergie en Chint Solar eerder al vroeg 2 onderwerpen beter te onderbouwen: de stikstofdepositie moet naar aanleiding van de landelijke discussie opnieuw worden bekeken, en de invloed op het leefgebied van de diersoorten in het gebied – ook buiten het beoogde plangebied.

Aantasting leefgebied
Dat laatste aspect is voor de rechtbank Gelderland al toereikend om de provincie nu in het gelijk te stellen.

De rechtbank oordeelt namelijk dat er sprake is van geschikt leefgebied voor de wespendief en de boomleeuwerik, en dat met de komst van een zonnepark significante gevolgen voor deze diersoorten niet zijn uitgesloten. De initiatiefnemers van de zonneweide moesten daarom een passende beoordeling opstellen en mitigerende maatregelen nemen om alsnog voor een vergunning in aanmerking te komen.

Ongegrond
De door de initiatiefnemers voorgestelde maatregelen kunnen volgens de rechter zonder nadere onderbouwing echter niet als mitigerende maatregelen worden gezien. Om die reden stond de provincie volgens de rechter in haar recht om de vergunning enkel al te weigeren op grond van de aantasting van het leefgebied van de wespendief en boomleeuwerik. Daarom bestaat er voor de rechter ook geen reden meer om de weigeringsgrond over de stikstofdepositie nog te bespreken.

De rechtbank verklaart het beroep van de initiatiefnemers van het zonnepark daarom ook ongegrond. Voor een proceskostenvergoeding ziet de rechter geen aanleiding.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker