Solar Magazine - Polder PV: ‘Opgesteld Nederlands pv-vermogen eind 2013 tenminste 545 megawattpiek, maximaal 747 megawattpiek’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Polder PV: ‘Opgesteld Nederlands pv-vermogen eind 2013 tenminste 545 megawattpiek, maximaal 747 megawattpiek’

Polder PV: ‘Opgesteld Nederlands pv-vermogen eind 2013 tenminste 545 megawattpiek, maximaal 747 megawattpiek’


Peter Segaar - gerenommeerd Nederlandse pv-deskundige - stelt in het Solar Trendrapport 2014 dat de Nederlandse zonnestroommarkt eind 2013 een minimaal opgesteld vermogen van 545 megawatt kende. Segaar gaat in zijn analyse uit van het CBS ‘startpunt’ (begin 2013) van een opgesteld vermogen van 365 megawatt. In 2013 is dit vermogen toegenomen, waarbij Segaar drie scenario’s kenschetst. Het ‘minimum’ scenario van 545 megawattpiek, het ‘verhoogde’ scenario van 582 megawattpiek en het ‘maximale’ scenario van 747 megawattpiek opgesteld vermogen eind 2013. Mocht dit laatste scenario realiteit blijken – dit zou alleen het geval zijn als de nationale subsidieregeling doorgezet zou zijn – dan zou installerend Nederland afgelopen kalenderjaar 382 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Meer realistisch zou volgens Segaar een nieuw toegevoegd vermogen zijn dat licht boven het tweede scenario ligt.

Aangezien het merendeel van de respondenten van het Solar Trendrapport 2014 aangeeft in 2014 groei ten opzichte van 2013 te verwachten, zal het jaar 2014 mits dit waarheid wordt opnieuw alle records verbreken. Met één belangrijke kanttekening: een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij onzeker is over de mate van de verwachte groei voor 2014. Deels komt dit door het wegvallen van de aanschafsubsidies en de beperkte overheidsstimulatie. Er is ook nog altijd sprake van onrust binnen de branche die ontstaat door een zeer felle concurrentiestrijd. Als grootste afnemers worden voor 2014 overigens consumenten genoemd, gevolgd door woningcorporaties en midden- en kleinbedrijven.

Over het Solar Trendrapport 2014
Het Solar Trendrapport 2014 is een marktonderzoek (tot stand gekomen door een co-productie van Solar Solutions en Solar Magazine) waaraan tweehonderd solar professionals hebben meegewerkt. Het Solar Trendrapport 2014 omvat ruim zestig pagina’s met gegevens, interpretaties en aanbevelingen. Naast de respondenten werkten aan achttal captains of industrie, pv-analist Peter Segaar (Polder) en branchevereniging Holland Solar aan het Solar Trendrapport 2014 mee. Een volledig exemplaar van het Solar Trendrapport 2014 is hier te bestellen.

Zie ook de berichten:
- Solar Trendrapport 2014: overgrote deel sector bekend met SEI-erkenningen en keurmerk Zonnekeur
- Solar Trendrapport 2014: ‘Opslagsystemen belangrijker dan gebouwintegratie’
- Polder PV: ‘Opgesteld Nederlands pv-vermogen eind 2013 tenminste 545 megawattpiek, maximaal 747 megawattpiek’
- Solar Trendrapport 2014: ‘Solar Magazine belangrijkste informatiebron voor solar professionals’
- EXCLUSIEF: Solar Magazine presenteert hoofdlijnen Solar Trendrapport 2014

Deel dit bericht