Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Green Deal zonne-energie Fujifilm

Green Deal zonne-energie Fujifilm

Tilburg wil groepen bewoners mogelijkheden bieden om duurzame zonne-energie op te wekken in de eigen woonomgeving. Voor het opwekken van zonne-energie is ruimte nodig, maar bewoners hebben die ruimte niet altijd zelf beschikbaar. Fujifilm is bereid zijn terrein en gebouwen op bedrijventerrein Vossenberg beschikbaar te stellen. Fujifilm, de gemeente Tilburg en de Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) hebben daartoe de 'Green Deal particuliere zonne-energie Fujifilm' ondertekend. Hierin leggen zij hun gezamenlijke ambities, inspanningsverplichtingen en afspraken vast.

Maarten Dullaert, staf directeur van Fujifilm: 'Als je als bedrijf wilt overleven, moet je economisch verantwoorde "groene stappen" maken. Voor een duurzame samenleving en een duurzame bedrijfsvoering heb je je omgeving nodig. Dit kun je alleen samen bereiken, met de gemeente, provincie, buren of andere bedrijven. Deze green deal is hier een mooi voorbeeld van.'

Het grootschalige opwekken van zonne-energie moet ook leiden tot afspraken over het volledig energieneutraal maken van bedrijventerrein Vossenberg. De ondertekenaars van deze green deal proberen ander betrokken partijen hiervoor te enthousiasmeren.