logo
wvhj2023
© Claffra | Dreamstime.com
© Claffra | Dreamstime.com
17 april 2024

100 miljoen euro subsidie voor pilot met batterijen bij zonneparken

Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie meldt dat het kabinet heeft besloten om volgend jaar 100 miljoen euro subsidie uit te trekken voor een pilot met batterijen bij zonneparken.

Jetten maakte vorig jaar april bekend de installatie van een batterij bij zonneparken te willen verplichten en hiervoor 416,6 miljoen euro uit te trekken via het Klimaatfonds. Afgelopen oktober werd bekend dat er een subsidie per kilowattuur uitgesteld geleverde zonne-energie komt. CE Delft becijferde daarbij dat met het beschikbare budget 160 tot 330 megawatt aan batterijvermogen geïnstalleerd kan worden.

Demissionaire status
Afgelopen oktober meldde minister Jetten bij de presentatie van zijn Klimaatnota dat de regering ondanks haar demissionaire status tot het nieuwe kabinet aantreedt, doorgaat met de uitwerking en uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Met die gedachte in het achterhoofd heeft het kabinet – als onderdeel van de presentatie van de Voorjaarsnota 2024 – nu ook een besluit genomen over het ontwerp-Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025. Dat programma bevat de voorstellen die het kabinet de komende jaren via het Klimaatfonds wil stimuleren.

Voorwaarden
Het kabinet heeft nu besloten om voor 2025 alvast 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een pilot en voor de periode daarna een reservering van 200 miljoen euro te maken.

Uit de beoordelingsfiche – die voor iedere voorgestelde maatregel uit het Klimaatfonds afgelopen najaar is opgesteld – blijkt dat het ministerie de pilot niet wil beperken tot batterijen bij zonneparken, maar breder wil trekken naar andere energieopslagmogelijkheden of andere mogelijke opties om hernieuwbare energie te balanceren. Bovendien wordt kennisdeling als een harde voorwaarde voor toekenning van subsidie gezien.

Planbureau kritisch
Het ministerie laat daarmee zien het onderliggende advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) serieus te nemen. De PBL-onderzoekers stellen namelijk dat de voorgestelde maatregel – te – eenzijdig gericht is op een individuele optie om vraag en aanbod naar hernieuwbare elektriciteit te balanceren. Daardoor zou een ongelijk speelveld gecreëerd worden voor andere opties zoals vraagrespons, warmteopslag in de gebouwde omgeving en elektriciteitsopslag in elektrische auto’s.

Omdat de problemen rond flexibel vermogen en netcongestie urgent zijn, wordt nu 100 miljoen euro gebruikt voor een pilot. De lessen hiervan worden meegenomen naar de uitwerking van een maatregel in de volgende openstelling van de subsidieregeling waarvoor 200 miljoen euro gereserveerd wordt.

Per 1 januari 2025
De subsidieregeling wordt naar verwachting op 1 januari 2025 opengesteld. Aan het einde van dit kalenderjaar ontvangt de Tweede Kamer details over de exacte invulling van de subsidieregeling die in 2034 eindigt.

In dat kalenderjaar moet er 160 tot 330 megawatt aan batterijvermogen gerealiseerd zijn bij 320 tot 660 megawatt vermogen aan grootschalige zonnepaneelinstallaties. De subsidieregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als het nodig blijkt, kan het subsidiebedrag worden aangepast.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten