Solar Magazine - Zuid-Holland: voortaan ook subsidie voor zonnepanelen op waterbassins en parkeerterreinen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zuid-Holland: voortaan ook subsidie voor zonnepanelen op waterbassins en parkeerterreinen

Zuid-Holland: voortaan ook subsidie voor zonnepanelen op waterbassins en parkeerterreinen

De provincie Zuid-Holland heeft besloten de subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ te verbreden. Ook voor het overdekken van waterbassins en parkeerterreinen met zonnepanelen is voortaan subsidie beschikbaar.

‘In Zuid-Holland hebben we te maken met een relatief groot aandeel verstedelijkt gebied en willen we onze open ruimte zoveel mogelijk openhouden’, duidt het provinciebestuur in een toelichting. ‘De daken in het verstedelijkt gebied vormen daarmee een kans om duurzame elektriciteit op te wekken. In het Aanvalsplan Zon op Daken met de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland als onderdeel daarvan, geven we weer hoe we dit als provincie willen bereiken.’

Glastuinbouw
Met de wijziging van de subsidieregeling wil de provincie ook eigenaren van hemelwaterbassins in de glastuinbouw of grote parkeerterreinen aanmoedigen om ze van zonnepanelen te voorzien. ‘Naast zon op daken is dit volgens ons een goede variant van zon binnen de gebouwde omgeving. Zodoende zien wij hier wederom een kans om open ruimte zoveel mogelijk open te houden. Uit gesprekken met de markt is gebleken dat de lange terugverdientijd van een installatie in de meeste gevallen een belemmering vormt om een project door te zetten.

130 en 150 euro per kilowattpiek
Het subsidiebedrag voor zonnepanelen op hemelwaterbassins is vastgesteld op 130 euro, op parkeerterreinen is dit 150 euro per kilowattpiek. Deze bedragen gaan uit van het terugbrengen van de terugverdientijden van een installatie. Bij een gemiddeld groot hemelwaterbassin stelt de provincie de terugverdientijd van 13,5 naar 11 jaar terug te brengen, en bij een gemiddeld groot parkeerterrein van 16 naar 13 jaar.

Uit de vastgestelde Regionale Energie Strategieën (RES’en) is gebleken dat waterbassins en parkeerterreinen veel potentiële oppervlakte bieden voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit direct bij de elektriciteitsvraag; te weten kassen en laadpalen. Binnen enkele RES’en zijn werkgroepen opgericht om het potentieel te ontsluiten. ‘Met de uitbreiding van deze regeling geven we mede gehoor aan de vraag uit de RES’en en beogen wij, door de reeds beschikbare middelen in te zetten, een steentje bij te dragen in de RES-doelstellingen. Onze kennis en ervaring delen wij graag met het Rijk om het streven naar meervoudig ruimtegebruik en een brede inzet van zonne-energie in onbenutte ruimte te concretiseren’, aldus de provincie.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Buitendienst

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!