Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen: 15 miljard euro naar hernieuwbare energie
© Menno van der Haven | Dreamstime.com

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen: 15 miljard euro naar hernieuwbare energie

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, stopt met beleggen in fossiele brandstoffen. Het bestuur van ABP heeft besloten dat het fonds zich terugtrekt uit beleggingen in producenten van olie, gas en kolen.

Het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, dat geld beheert van zo’n 3 miljoen Nederlanders, stelt tot het besluit te zijn gekomen na onlangs verschenen klimaatrapporten. Voor het besluit is veel steun. 

15 miljard euro
ABP gaat zijn beleggingen stap voor stap verkopen. Het merendeel zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. In totaal gaat het om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro, bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen.

Fossiele brandstof

Belegging ABP

Gas

8,2 miljard euro

Olie

6,1 miljard euro

Kolen

1,0 miljard euro

Totaal fossiel

15,3 miljard euro

Herbeleggen in hernieuwbaar

ABP stelt het geld zoveel mogelijk te herbeleggen in hernieuwbare energie en slimme oplossingen die bijdragen aan de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie. Daar moeten dan wel voldoende beleggingen van beschikbaar zijn. ‘Onze beleggingskeuzes zijn altijd gebaseerd op een afweging van de factoren: risico, rendement, kosten en duurzaamheid’, schrijft het bedrijf in een toelichting. ‘In 2019 hebben we ANET, een energietransitiefonds, opgericht. Via ANET zet ABP een extra stap en investeren we in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren. Tegelijkertijd draagt het positief bij aan de energietransitie in Nederland. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op 2 manieren terug naar onze deelnemers.’

Voor de zomer van dit jaar kondigde ABP al aan het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Zodra we de verkoop (red. van de fossiele beleggingen) hebben afgerond, zullen wij dit bekendmaken. Ons aandeel in hernieuwbare energie, nu al ruim 4 miljard euro, en onze betrokkenheid bij “slimme” oplossingen voor de energietransitie, zullen we waar mogelijk vergroten. Uiteraard gelden ook hier onze criteria voor rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren in een leefbare wereld.’

VN-klimaatpanel
ABP baseert zijn klimaatbeleid sinds 2015 op de inzichten van het VN-klimaatpanel IPCC) dat onlangs zijn zesde klimaatrapport uitbracht. Daarin wordt gewaarschuwd dat de wereldwijde temperatuur mogelijk met 5,7 graden Celsius stijgt.

Wortmann: ‘Wij willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Brede groepen deelnemers en werkgevers geven aan hoe belangrijk zij dit vinden.’

Onvoldoende invloed
De komende tijd neemt het pensioenfonds afscheid van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. ABP stelt onvoldoende kans te zien om als aandeelhouder invloed op hen uit te oefenen en ze de overstap te laten maken naar duurzame energie.

ABP gaat zich daarom nu richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie en de luchtvaart. Ook gaat het fonds bedrijven waarin ze belegt, en die fossiele brandstoffen gebruiken, nog meer stimuleren om te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wortmann: ‘Voor deze beleggingen scherpen we de criteria in 2022 verder aan. Wij zullen ook doorgaan met ons pleidooi richting overheden om over te gaan tot verdere CO2-beprijzing bij de industrie. En we blijven ons hard maken om de subsidies op fossiele activiteiten te stoppen.’

Fossielvrij NL: ‘Overwinning voor klimaat’

Liset Medens – directeur van Fossielvrij NL – stelde eind september tegenover Solar Magazine nog dat de politiek zich beter druk kan maken over grote institutionele beleggers die nog volop investeren in fossiele brandstoffen, dan over buitenlandse partijen die verdienen aan de energietransitie en zonneparken.

Medens is blij met het nu aangekondigde besluit van ABP. ‘Dit is echt fantastisch, na al die jaren actievoeren is het eindelijk gelukt! Dit is een enorme overwinning voor het klimaat, mensenrechten en al het leven op aarde. ABP is het grootste pensioenfonds van Europa: het belang van deze stap in binnen- en buitenland kan niet onderschat worden.  ABP heeft dit besloten dankzij alle pensioendeelnemers en werkgevers die zich hebben uitgesproken en georganiseerd. Dit laat zien dat druk van onderop werkt: als gewone burger kun jij het verschil maken.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Weesp
kWh People zoekt:

Energie Consultant

32-40 uur - Overijssel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!