logo
wvhj2023
foto: Rijksoverheid
foto: Rijksoverheid
21 mei 2019

Staatssecretaris geeft uitsluitsel over btw: meeste eigenaren zonnepanelen gaan er niet op achteruit door nieuwe kleineondernemersregeling

Eigenaren van zonnepanelen gaan er definitief niet op achteruit door de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling. Dat blijkt uit een publicatie van staatssecretaris Menno Snel (ministerie van Financiën).

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) van start. Het ministerie beoogt hiermee dat de Nederlandse wetgeving aansluit bij de Europese wetgeving.

In september 2018 stelde de staatssecretaris van Financiën dat de nieuwe KOR naar verwachting geen effect zou hebben op particuliere eigenaren van zonnepanelen. Afgelopen december berichtte de redactie van Solar Magazine echter dat de staatssecretaris de Tweede Kamer foutieve informatie verschafte. Zonnepaneeleigenaren zouden er mogelijk wel op achteruitgaan. Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave riep daarbij de staatssecretaris op om de voor zonnepaneeleigenaren belangrijke herzieningsvrijstelling aan te passen zodat het rendement voor zonnepaneeleigenaren geborgd zou zijn.

Overleg werpt vruchten af
Als direct gevolg van het artikel in Solar Magazine is er contact geweest tussen het ministerie van Financiën, Holland Solar, de Centrale BTW Teruggave en Vereniging Eigen Huis. Dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen met een officiële publicatie van Snel in de Staatscourant als gevolg. Die publicatie bevat een voor zonnepaneeleigenaren zeer belangrijke toevoeging over de zogenaamde herzieningsgrens. ‘Aan artikel 13, vierde lid, wordt toegevoegd “, (…) met dien verstande dat (…) de herziening (…) in ieder geval achterwege blijft wanneer het bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan 500 euro.’, aldus de officiële publicatie van het ministerie van Financiën.

Toevoeging op de regeling
Samenvattend moeten consumenten die een beroep doen op de nieuwe KOR in ieder van de 4 jaren na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een deel van de in het verleden in aftrek gebrachte btw terugbetalen. Deze terug te betalen btw bedraagt 20 procent per jaar. Daarbij is er echter een drempel van 500 euro per boekjaar. Dit betekent dat wanneer de terug te betalen btw per boekjaar lager is dan 500 euro, er geen btw terugbetaald hoeft te worden.

Hagen geeft een rekenvoorbeeld: stel dat de btw-teruggave 1.000 euro bedraagt en de zonnepaneeleigenaar een beroep doet op de nieuwe KOR (red. ingaande in het jaar na aanschaf), dan dient ieder van de 4 opvolgende jaren 200 euro btw terugbetaald te worden. Het bedrag van 200 euro is echter lager dan de drempel van 500 euro, zodat er feitelijk geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dit betekent in de praktijk dat wanneer de btw die op de zonnepanelen rust minder dan 2.500 euro bedraagt, er geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dat is het geval bij een investering tot 11.904 euro exclusief btw (red. 14.404 euro inclusief btw).

Probleem opgelost?
‘In eerste instantie leek de nieuwe KOR gecompliceerd en veel extra werk met zich mee te brengen. De regeling is nu echter teruggebracht tot een behapbaar niveau’ stelt Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave. ‘Met de nieuwe regeling zal 95 procent van de (nieuwe) zonnepaneeleigenaren prima geholpen zijn. Er zijn echter nog veel vragen die in de praktijk van belang kunnen zijn voor een juiste afwikkeling van de btw-teruggave. Daarbij valt te denken aan mensen die verhuizen binnen de herzieningsperiode. Zij dienen in principe de resterende herzienings-btw in het geheel terug te betalen. Deze en nog vele andere vragen worden aan het ministerie voorgelegd, zodat er straks duidelijkheid en rechtszekerheid komt. We hopen samen met Holland Solar en Vereniging Eigen Huis de sector daarover later meer te kunnen vertellen.

Vaststaat in ieder geval dat de herzieningsgrens van 500 euro per boekjaar goed nieuws is voor de zonnepaneeleigenaar, maar ook voor de installateur. De btw-regeling wordt in gewijzigde vorm gecontinueerd wat een run op zonnepanelen aan het einde van dit kalenderjaar zal voorkomen. De zonne-energiemarkt zal zich hierdoor stabiel kunnen blijven ontwikkelen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten