Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
VEMW: planningsmechanisme nodig voor capaciteitstekort zonnepanelen op elektriciteitsnetten

VEMW: planningsmechanisme nodig voor capaciteitstekort zonnepanelen op elektriciteitsnetten

VEMW, belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland, pleit voor de ontwikkeling van een planningsmechanisme voor elektriciteitsnetwerken dat vraag en aanbod beter volgt.

‘Het is verstandig als netwerkbedrijven zich vanuit hun maatschappelijke functie meer focussen op hun kernactiviteiten: het transport en de distributie van elektriciteit en gas’, stelt VEMW.

VEMW komt met de boodschap naar aanleiding van het feit dat Enexis en TenneT hebben aangegeven dat er in 6 gebieden geen transportcapaciteit meer beschikbaar is voor nieuwe grootverbruikersaansluitingen voor zonnepanelen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘Aan de elektriciteitstafel onder het klimaatakkoord hebben we gepleit voor een vraagsturing van de elektriciteitsvoorziening, juist omdat die voorziening niet alleen moet verduurzamen maar ook nog eens gaat groeien, onder meer door elektrificatie van de industriële energiebehoefte. Het is van het grootste belang dat er een adequaat planningsmechanisme is dat die vraag en het nieuwe, groene aanbod beter volgt. De infrastructurele opgave is een precaire, want enerzijds moet er voldoende en tijdig capaciteit beschikbaar zijn, terwijl anderzijds voorkomen moet worden dat overinvesteringen worden gedaan die tot onnodige kosten leiden. Gelet op de signalen uit de markt moeten we vaststellen dat er een achterstand is ontstaan in de realisatie van nieuwe infrastructuur. Netbeheerders moeten bereid zijn voldoende te investeren en hun aandeelhouders moeten hun maatschappelijke rol beter invullen. Het is aan te bevelen dat ze grotere risico’s accepteren dan ze nu doen. Tot slot is het verstandig als netwerkbedrijven zich vanuit hun maatschappelijke functie meer focussen op hun kernactiviteiten: het transport en de distributie van elektriciteit en gas.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2019 editie

Sander Leenders (Essent) en Wilco Zandvliet (EnergieWonen Groep): ‘Verkopen binnen enkele jaren verdubbelen’ De Start-up | Uitrolbaar zonnetapijt topvolleyballer moet Nederlandse sportvelden veroveren Enexis en TenneT maken...
Vacatures
engineering4solar zoekt:

PV-engineer

engineering4solar zoekt een PV-engineer.
Fulltime • Rosmalen
EigenEnergie.net zoekt:

Commercieel Calculator

EigenEnergie.net zoekt een Commercieel Calculator.
Fulltime • Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!