Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SER: tekort aan werknemers in zonne- en duurzame energiesector neemt hand over hand toe
(foto: Esdec)

SER: tekort aan werknemers in zonne- en duurzame energiesector neemt hand over hand toe

De Sociaal Economische Raad (SER) meldt in een advies aan het kabinet dat het banentekort in de duurzame energiesector hand over hand toeneemt. Dit is een gevaar voor de uitrol van onder meer wind- en zonne-energie.

Het advies is voorbereid door de ad-hoc SER-commissie Energietransitie en Werkgelegenheid Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet volgens de raad snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.

De komende periode wordt volgens de SER namelijk een tekort van 15.000 mensen verwacht in de volle breedte van de installatiesector: op vmbo- en mbo-niveau, maar ook onder hbo’ers en wo’ers. Nieuwe taken en andere vaardigheden resulteren ook in nieuwe specialismen. De installateur van de toekomst, bijvoorbeeld, heeft meer en meer zijn eigen specialisme, zoals voor de integratie van zonneboilers in een verwarmingssysteem. De toenemende eisen van systeeminzicht en –overzicht, leiden ertoe dat het gevraagde niveau van werknemers gemiddeld stijgt.

Werknemers- en werkgeversorganisaties moeten, zo staat in het advies samen op landelijk en sectoraal niveau oplossingen zoeken voor de tekorten. Op regionaal niveau zijn al allerlei initiatieven gestart om mensen om- en bij te scholen, en meer mensen te betrekken. Dit biedt ook kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt hiermee inclusiever. De SER beveelt aan om deze initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven. Daarnaast werkt de SER al met veel partijen samen om een cultuur te scheppen waarin een leven lang ontwikkelen voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

De kansen op de arbeidsmarkt moeten regionaal worden bekeken en benut omdat mensen veelal zoeken naar werk en scholing in de regio waarin ze wonen. De SER beveelt aan dat mbo- en hbo-scholen samen met ondernemers, en gesteund door regionale opleiding- en omscholingfondsen, meer en sneller dan nu al gebeurt, onderwijsprogramma’s maken die vaklieden afleveren met een goede basisopleiding plus de vaardigheden om zich vlot aan te passen aan veranderend werk.  Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Rijk, installatiesector en mbo-opleidingen om het tekort aan opleidingsplaatsen voor installateurs weg te werken. Overheden hebben daarnaast een taak in het helpen bij zoeken naar werk, scholing toegankelijk maken en opvang voor werknemers die mogelijk hun baan verliezen.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Zelfstroom Montage zoekt:

Werkvoorbereider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - 3356LD
EWiS zoekt:

Monteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Ede, 6716AA, Frankeneng 24A
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!